STRONA GŁÓWNA - VeChain (VET) – CZYM JEST?

VeChain (VET) – CZYM JEST?

VeChain (VET) to blockchain, który jest kompatybilny z inteligentnymi kontraktami i ma na celu usprawnienie łańcucha dostaw blockchain i przyspieszenie masowej adopcji technologii blockchain.

Podstawowe cechy technologii blockchain, w tym decentralizacja, niezmienność, przejrzystość i automatyzacja, okazały się odpowiednie dla kilku przypadków użycia przez różne przedsiębiorstwa.

Jednak ze względu na koszt budowy i utrzymania aplikacji opartych na blockchainie, pełne wykorzystanie go przez przedsiębiorstwa może być trudne i kosztowne.

Wiele projektów przyjmuje rozproszone rejestry w celu zmniejszenia barier wejścia.

VeChain jest jedną z takich platform blockchain, zaprojektowaną w celu poprawy powszechnego wykorzystania technologii blockchain.

Jednym z największych wyzwań stojących przed organizacjami łańcucha dostaw blockchain jest brak przejrzystości,

Który to blockchain ma na celu rozwiązać, umożliwiając przedsiębiorstwom przeprowadzanie transakcji bezpośrednio i bez udziału strony trzeciej.

Umożliwia również wymianę danych między zainteresowanymi stronami i wspiera większą integrację usług finansowych i logistycznych.

W tym artykule omówimy, czym jest publiczny blockchain VeChain, jakie są unikalne cechy VeChain oraz jak działa VeChain (VET).

Czym jest VeChain (VET)?

Publiczny blockchain o nazwie VeChainThor jest przeznaczony do powszechnego stosowania technologii blockchain przez firmy każdej wielkości.

Działa jako blok konstrukcyjny dla zrównoważonego i skalowalnego korporacyjnego ekosystemu blockchain.

Według zespołu VeChain, Ethereum wciąż nie nadaje się do uruchamiania komercyjnych aplikacji zdecentralizowanych (DApps) na dużą skalę (DApps).

Dzieje się tak dlatego, że Ethereum nie ma solidnej struktury zarządzania, która pozwala na szybkie i przejrzyste zmiany protokołu w celu rozwiązania pojawiających się problemów lub przełomów.

Ponadto w blockchainie Ethereum brakuje odpowiedniego modelu ekonomicznego. Co uniemożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z ich DApps po kontrolowanej i przewidywalnej cenie.

Korzystając z funkcji metatransakcji, metody konsensusu z potwierdzeniem autorytetu (PoA), mechanizmu zarządzania in-blockchain i unikalnego systemu dual-token, VeChainThor blockchain ma nadzieję rozwiązać wyżej wymienione problemy.

Cechy metatransakcji

Funkcje metatransakcji VeChain dla wdrożeń korporacyjnych pomagają uczynić rozwój najbardziej przyjaznym dla użytkownika.

Wielopłatność

Bezwarunkowy, zdecentralizowany model aplikacji jest możliwy dzięki elastycznym schematom przekazywania opłat za transakcje użytkownikom.

Dzięki innowacyjnemu protokołowi delegacji prowizji, przedsiębiorstwo może posiadać smart kontrakt oraz dedykowane konto gazowe do zarządzania opłatami za gaz niezbędnymi do korzystania z sieci.

Kontrolowany cykl życia transakcji

Używając pól Expiration i BlockRef transakcji, użytkownicy mogą ustawić czas trwania transakcji lub jej wygaśnięcie, jeśli nie jest ona zawarta w bloku.

Transakcja wielozadaniowa

Programiści mogą łączyć płatności, zawierać wiele wywołań różnych funkcji kontraktu w jednej transakcji.

I kontrolować kolejność wywołań za pomocą wielozadaniowych transakcji atomowych.

Zależność transakcji

Użytkownicy mogą ustawić zależności, aby zatrzymać wykonanie transakcji do czasu przetworzenia odpowiedniej transakcji, zapewniając, że kolejność wykonywania transakcji spełnia potrzeby biznesowe.

Mechanizm konsensusu PoA

PoA rozwiązuje częste problemy przedsiębiorstw związane z marnowaniem energii i nieefektywnymi aktualizacjami.

Walidacja uprawnień VeChain jest skuteczna, ponieważ:

  • Dzięki wbudowanemu inteligentnemu kontraktowi można uniknąć hard forków, jeśli autorytatywne masternody nie są aktualizowane.
  • Do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i integralności konsensusu wymagana jest niewielka moc obliczeniowa.
  • Fundusz ściśle weryfikuje tożsamość wszystkich operatorów autorskich ksiąg głównych.

Zarządzanie

Komitet Sterujący, wybrany przez społeczność, nadzoruje ekosystem VeChain, podejmuje decyzje i egzekwuje je poprzez mechanizm zarządzania w sieci. Obejmuje on takie etapy jak: propozycja, zatwierdzenie i wdrożenie.

Dzięki głosowaniu opartemu na rolach taki system ma dodatkową zaletę w postaci mniejszej niepewności organizacyjnej i technicznej rozwoju.

Podwójne tokenomiki

Ekosystem VeChain składa się z dwóch tokenów — tokenu VeChain (VET) oraz VeChainThor Energy (VTHO).

Pierwszy token — VET — służy do tworzenia drugiego tokena — VTHO — oraz do dokonywania płatności lub transferów pieniężnych do innych użytkowników VeChain.

Token VTHO służy do uiszczania opłat transakcyjnych, a także do pokrycia kosztów rozwoju platformy w zakresie gazu i inteligentnych kontraktów.

Jak działa VeChain (VET)?

Platforma wykorzystuje algorytm konsensusu PoA, który pomaga chronić transakcje w sieci blockchain poprzez wykorzystanie sieci 101 autorytatywnych operatorów mastercode.

Operatorzy ci wykonują działania za pomocą inteligentnych kontraktów, przestrzegając zasad zarządzania VeChainThor.

Użytkownik, czy to firma, deweloper czy inna osoba, musi przejść rygorystyczne kontrole Know Your Customer (KYC) i być w stanie przyczynić się do wzrostu sieci.

Unikalny system podwójnych tokenów sprawia, że firmy są chronione przed spekulacją rynkową i nadmierną zmiennością rynku oraz mogą być bardziej pewne swoich kosztów operacyjnych.

VeChain ToolChain, kluczowy produkt oferowany przez platformę blockchain VeChainThor, umożliwia firmom różnej wielkości wspólne opracowywanie nowych usług i produktów.

VeChain ToolChain zapewnia platformę jako usługę (PaaS), oprogramowanie jako usługę (SaaS) i blockchain jako usługę (BaaS).

Aby stworzyć nowe strategie wartości dla różnych interesariuszy, promować przejrzystość i oferować informacje o cyklu życia produktu.

Na przykład wdrożenie VeChain PaaS o małym kodzie pozwala klientom opracować szablony procesów. I korzystać z wbudowanych narzędzi, aby uniknąć budowania własnych aplikacji blockchain od podstaw.

Jej program Food Safety Track & Trace SaaS oferuje producentom żywności i napojów szereg łatwych do wdrożenia funkcji „identyfikowalności”.

M.in. takich jak certyfikaty jakości, w celu informowania i niezawodnego zwiększania świadomości marki.

Dzięki BaaS, VeChain oferuje luźne API dla ustandaryzowanych usług inteligentnego kontraktowania.

Dwa systemy komputerowe wykorzystują Restful API, interfejs programowania aplikacji, do bezpiecznej wymiany informacji przez internet.

Według tokenomiki VeChain, krążącą podaż redukuje się poprzez spalanie 70% wszystkich opłat transakcyjnych.

A pozostałe 30% trafia do operatorów masternode. Dla właścicieli węzłów VeChainThor oferuje zrównoważoną strukturę wynagrodzenia.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL