STRONA GŁÓWNA - CZYM JEST STAGFLACJA I JAK MOŻE WPŁYNĄĆ NA RYNKI KRYPTOWALUT?

CZYM JEST STAGFLACJA I JAK MOŻE WPŁYNĄĆ NA RYNKI KRYPTOWALUT?

Stagflacja jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem, które może towarzyszyć stagnacji gospodarczej.

Często stagflacji przeciwstawia się inflację, która występuje, gdy ceny rosną wraz z wyższą produkcją w gospodarce.

Stagnacja gospodarcza występuje wtedy, gdy gospodarka nie rozwija się wystarczająco szybko, aby zaspokoić potrzeby ludności.

Stagflacja występuje wówczas, gdy gospodarka nie rośnie i charakteryzuje się również wysoką inflacją.

Stagflacja może być postrzegana jako sprzeczność, ponieważ okoliczności te zazwyczaj się nie pokrywają.

Podczas stagflacji gospodarka rośnie tak wolno, że wzrasta bezrobocie.

Tymczasem ceny wciąż rosną, tak jakby firmy sprzedawały wszystko, co mogą wyprodukować.

Jest mniejszy popyt na towary i usługi, co może prowadzić do jeszcze większego bezrobocia.

W gospodarce z wysoką inflacją ludzie nie wiedzą, ile kapitału mogą wydać w przyszłości.

Inflacja utrudnia planowanie i inwestowanie w teraźniejszości, ponieważ nikt nie wie, jakie będą jego dochody w pewnym momencie w przyszłości.

To powoduje jeszcze większą niepewność i wolniejszy wzrost.

Stagflacja jest więc połączeniem dwóch słów — stagnacji gospodarczej i inflacji.

Co powoduje stagflację?

Stagflacja może być spowodowana wzrostem kosztów życia, które przekraczają popyt konsumpcyjny lub poziom produkcji, albo zmniejszeniem produktu krajowego brutto, co może mieć miejsce, gdy rząd nakłada środki oszczędnościowe.

Istnieje jeszcze kilka innych przyczyn stagflacji, w tym szoki podażowe i błędy polityki pieniężnej.

Szok podażowy to wydarzenie, które powoduje wzrost cen bez żadnej zmiany w zagregowanym popycie lub zapasach firm.

Wstrząsy te mogą być wywołane przez działania człowieka.

Na przykład konflikt między państwami może doprowadzić do wzrostu cen ropy naftowej lub innych ważnych czynników wpływających na proces produkcji.

Co prowadzi do inflacji kosztowej, czyli inflacji wynikającej z rosnących kosztów w wyniku wzrostu płac i surowców.

Szoki podażowe mogą również obejmować wzrost cen spowodowany klęskami żywiołowymi, co prowadzi do wyższych cen.

Mówiąc najprościej, zmiana w procesie produkcji prowadzi więc do zmniejszenia podaży dóbr lub usług, co skutkuje inflacją popytową, czyli szczególnym rodzajem inflacji spowodowanej brakiem podaży.

Błędy w polityce pieniężnej odnoszą się do sposobu, w jaki banki centralne zarządzają podażą pieniądza w swoim kraju.

Załóżmy, że emitują za dużo pieniędzy na pożyczki z powodu niskich stóp procentowych.

W takim przypadku stopy procentowe spadną, powodując presję inflacyjną na płace i ceny konsumentów.

Jednak przy bardzo wysokich stopach procentowych spadek aktywności gospodarczej może również prowadzić do stagflacji.

Jak stagflacja wpływa na rynki kryptowalut?

Kryptowaluty pojawiły się relatywnie nie tak dawno temu.

W związku z tym nie ma jeszcze wielu danych na temat tego, czy kryptowaluty są dobrą inwestycją podczas stagflacji i czy stagflacja w ogóle jest dobra, czy zła dla rynków.

Aby zrozumieć, czy inwestycje kryptowalutowe dobrze radzą sobie podczas stagflacji, można zbadać, jak tradycyjne rynki zachowują się podczas inflacji lub stagflacji i dlaczego.

Stagflacja jest naturalnie zła dla tradycyjnych rynków.

A ponieważ rynki kryptowalut są silnie skorelowane z ogólnymi indeksami, oznacza to, że negatywny sentyment może przenieść się na kryptowaluty.

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy, którzy zainwestowali w tradycyjne instrumenty, mogą być bardziej podatni na doświadczanie okresów niepewności gospodarczej niż ci, którzy inwestują w kryptowaluty, które wiążą się z większą zmiennością.

Zatem podczas stagflacji popyt na kryptowaluty może być niższy niż zwykle.

Stagflacja może również zaszkodzić rynkom kryptowalut poprzez zmniejszenie zainteresowania inwestorów detalicznych zakupem aktywów cyfrowych.

W końcu wysoka inflacja bezpośrednio wpływa na to, ile pieniędzy ludzie mają na zakup kryptowaluty, która jest uważana za bardziej ryzykowną inwestycję.

Niemniej jednak, w zależności od strategii inwestycyjnej w kryptowaluty, możliwe jest inwestowanie w te aktywa zamiast tradycyjnych instrumentów finansowych.

Kryptowaluty działają na blockchainie i nie są związane z polityką monetarną żadnego konkretnego kraju, jak to jest w przypadku walut fiat.

Kiedy inflacja rośnie w jednym kraju, ale nie w innym, inwestorzy mogą nadal korzystać z zysków osiągniętych dzięki inwestowaniu w kryptowaluty.

Nawet, jeśli ich rodzima waluta traci wartość z powodu presji inflacyjnej.

Inwestorzy często szukają sposobów na ochronę swojego majątku przed stagflacją.

Zwłaszcza w krajach takich jak Wenezuela czy Argentyna, które doświadczają hiperinflacji.

Hiperinflacja to gwałtowny i niekontrolowany wzrost cen podstawowych dóbr i usług w danej gospodarce.

Inwestycje kryptowalutowe sprawdzają się tutaj podczas stagflacji, ponieważ stanowią alternatywny środek płatniczy i chronią przed hiperinflacją.

Ludzie mogą zdecydować się na uratowanie się przed hiperinflacją, przekierowując część swoich rezerw w bitcoiny (BTC).

Co oznacza stagflacja dla Bitcoina?

Ponieważ stagflacji towarzyszy wysoka inflacja i spowolnienie gospodarcze, BTC może być postrzegany jako zabezpieczenie przed inflacją.

I jednocześnie jako ryzykowne aktywo, którego cena może spaść podczas spowolnienia gospodarczego.

BTC można rozpatrywać przez ten sam pryzmat co złoto, które tradycyjnie służyło jako zabezpieczenie przed inflacją.

Rzeczywiście, BTC może być naturalnie świetnym zabezpieczeniem przed inflacjąhttps://filarykryptowalut.pl/bitcoin-a-inflacja/

Po pierwsze, BTC jest zdecentralizowanym globalnym środkiem płatniczym, poza kontrolą władz centralnych.

Rządy nie mają nad nim żadnej kontroli, co czyni go niemal odpornym na potencjalną korupcję i politykę monetarną.

Dodatkowo BTC jest dobrem deficytowym, gdyż w obiegu nie może być więcej niż dwadzieścia jeden milionów BTC.

A także deflacyjnym, gdyż liczba Bitcoinów wchodzących do obiegu zmniejsza się o połowę mniej więcej co cztery lata.

Z powodu tej rzadkości i skończoności nazywany jest również cyfrowym złotem lub „zachowaniem wartości”.

Zazwyczaj cena ryzykownych inwestycji spada, gdy rosną stopy procentowe.

Ponieważ rynek kryptowalut wykształcił znaczną korelację z rynkami akcji, wiele będzie zależało od tego, czy i kiedy BTC będzie w stanie przełamać tę korelację.

Proces ten będzie prawdopodobnie wymagał czasu, biorąc pod uwagę akceptację instytucjonalną.

Stagflacja może być katalizatorem dla BTC i adopcji kryptowalut.

Może się tak stać, jeśli okaże się, że gospodarka zadłużeniowa nie jest opłacalna.

Kiedy Bitcoina postrzega się jako alternatywa lub zabezpieczenie przed niepowodzeniem systemu finansowego, jego ceny i akceptacja mogą wzrosnąć w niestabilnych ekonomicznie czasach.

Punkt krytyczny może nastąpić, gdy zaufanie społeczne do BTC przekroczy zaufanie do obecnego systemu gospodarczego.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL