STRONA GŁÓWNA - everscale
Czym jest Everscale (EVER)

CZYM JEST EVERSCALE (EVER) Everscale to ekosystem, którego blockchain został oparty na architekturze Telegram Open Network (TON). Projekt pierwotnie nazywał się Free TON, ale jego

DALEJ