Czym jest Everscale (EVER)

Everscale to ekosystem, którego blockchain został oparty na architekturze Telegram Open Network (TON). Projekt pierwotnie nazywał się Free TON, ale jego społeczność zdecydowała się na

DALEJ