STRONA GŁÓWNA - STABLECOIN – CO TO JEST?

STABLECOIN – CO TO JEST?

Stablecoiny to jedna z najnowszych kategorii kryptowalut, które w ostatnich latach zyskały na popularności. Są to cyfrowe tokeny, których wartość jest związana z wartością innych aktywów, takich jak dolary, złoto lub nawet algorytmy.

W przeciwieństwie do innych kryptowalut, stablecoiny mają na celu utrzymanie stabilnej wartości. Co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów, którzy chcą uniknąć zmienności rynku kryptowalut.

Stablecoin – co to jest?

Stablecoiny to cyfrowe tokeny, których wartość jest związana z wartością innych aktywów. Ich celem jest utrzymanie stabilnej wartości, co oznacza, że ich wartość powinna pozostać w granicach określonej wartości przez większość czasu.

Istnieją trzy główne rodzaje stablecoinów: fiat-backed, commodity-backed i algorithmic.

Stablecoiny zabezpieczone walutami fiducjarnymi (FIAT) są najpopularniejszym typem stablecoinów.

Są one powiązane z walutami fiducjarnymi, takimi jak dolar amerykański lub euro, i ich wartość jest ustalana na podstawie rezerw walutowych przechowywanych w bankach.

Takie stablecoiny są łatwe do zrozumienia i w większości przypadków bezpieczne, ponieważ są one zwykle w pełni zabezpieczone przez odpowiednie rezerwy. Jednym z najpopularniejszych przykładów fiat-backed stablecoinów jest Tether (USDT).

Stablecoiny zabezpieczone surowcami są powiązane z aktywami, takimi jak złoto lub ropa naftowa.

Ich wartość jest ustalana na podstawie wartości tych aktywów, co oznacza, że w przypadku wzrostu ceny złota, wzrasta również wartość commodity-backed stablecoinów.

Takie stablecoiny są mniej popularne niż fiat-backed, ale nadal cieszą się pewnym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Stablecoiny algorytmiczne są oparte na algorytmach, które kontrolują podaż i popyt na tokeny.

W tym przypadku cena stablecoinów jest regulowana automatycznie na podstawie podaży i popytu na rynku. Takie stablecoiny są bardziej skomplikowane i trudniejsze do zrozumienia. Ale mają w teorii potencjał do wykazania wysokiej odporności na zmienność rynku.

Choć z drugiej strony, jak pokazał przykład stablecoina UST (niesławny upadek Terra Luna w 2022 r.), obarczone są wysokim stopniem ryzyka.

4 najpopularniejsze stablecoiny - USDT, DAI, USDC, BUSD

Zalety i wady stablecoinów

Stablecoiny mają kilka zalet, które czynią je atrakcyjnymi dla inwestorów. Jedną z głównych zalet jest fakt, że ich wartość jest stabilna i niezmienna w większości przypadków.

Dzięki temu inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko związane z trudnymi do przewidzenia zmianami rynku kryptowalut.

Stablecoiny są również bardziej uniwersalne niż fiatowe pieniądze, co oznacza, że można je wykorzystać w transakcjach międzynarodowych bez konieczności przeliczania walut.

Co może być korzystne dla osób podróżujących lub prowadzących interesy z zagranicznymi firmami. Mimo że stablecoiny mają wiele zalet, istnieją również pewne wady, które należy wziąć pod uwagę.

Jednym z największych problemów jest ryzyko braku regulacji, ponieważ wiele stablecoinów nie podlega takim samym rygorom, jak tradycyjne waluty i instrumenty finansowe.

To oznacza, że inwestorzy mogą mieć mniejszą ochronę w przypadku bankructwa emisji stablecoinów lub oszustw ze strony emitentów.

Zastosowania stablecoinów

Stablecoiny mają wiele zastosowań i można je wykorzystywać do różnych celów. Jednym z głównych zastosowań jest handel na rynku kryptowalut. Inwestorzy wykorzystują stablecoiny do zakupu innych kryptowalut bez konieczności przeliczania ich na waluty fiducjarne.

Stablecoiny mogą również posłużyć do przenoszenia wartości między krajami. Co może być korzystne dla osób pracujących za granicą lub wysyłających pieniądze rodzinie w innym kraju.

Innym zastosowaniem stablecoinów jest obsługa płatności online, gdzie mogą one być wykorzystywane do zakupów lub do wypłacania wynagrodzenia przez pracodawców.

Przyszłość stablecoinów

Stablecoiny mają duży potencjał rozwoju, a ich popularność rośnie wraz z rosnącym zainteresowaniem inwestorów i firm. Jednym z największych wyzwań dla przyszłego rozwoju stablecoinów jest brak regulacji, który może prowadzić do oszustw lub nadużyć ze strony emitentów.

Z drugiej strony, rozwój stabilnych kryptowalut może przyciągnąć nowych inwestorów, którzy obecnie obawiają się ryzyka związanego z tradycyjnymi kryptowalutami.

5/5 - 1 głosów
FILARYKRYPTOWALUT.PL