STRONA GŁÓWNA - SPOT TRADING – CZYM JEST I JAK DZIAŁA?

SPOT TRADING – CZYM JEST I JAK DZIAŁA?

Na rynku spot inwestorzy mogą natychmiast wymienić swoją kryptowalutę na walutę fiat lub inną kryptowalutę, składając zlecenie kupna lub sprzedaży.

Od momentu powstania, kryptowaluty wykazały szybki wzrost i powszechną adopcję rynkową.

O czym świadczą aktywa kryptowalutowe, które zaczęły pojawiać się w portfelach i metodach handlu wielu zarządzających aktywami.

Proces kupowania i sprzedawania kryptowalut dla zysku jest znany jako handel kryptowalutami.

Handel kryptowalutami można zdefiniować pod względem celu, sposobu działania i podejścia do handlu.

Na przykład wymieniane aktywa lub kryptowaluty są celem handlu kryptowalutami.

Tryb handlu kryptowalutami zależy od rodzaju transakcji, takich jak kontrakty futures, opcje lub kontrakty otwarte, które mają miejsce na rynku.

Strategia handlowa inwestora dla kryptowalut określa zestaw predefiniowanych zaleceń dotyczących kupna i sprzedaży na giełdach kryptowalut.

Jedną z głównych metod handlu w przypadku inwestowania w kryptowaluty jest handel spotowy.

Handel, w którym inwestorzy kupują aktywa w nadziei na sprzedaż ich po wyższej cenie w przyszłości.

Czym jest rynek Spotowy?

Rynek bazowy, na którym kryptowaluty są wymieniane i rozliczane natychmiast, jest znany jako rynek spot.

Natomiast handel na tym rynku polega na kupowaniu walut cyfrowych, takich jak Bitcoin lub innych altcoinów, i trzymaniu ich, dopóki wartość nie wzrośnie.

Nazywa się to handlem spot, ponieważ transakcje są rozliczane „na miejscu”.

Ponadto na rynkach spot występują sprzedawcy, kupujący i księgi zamówień.

Sprzedawcy składają zamówienie z określoną ceną sprzedaży, a kupujący składają zamówienie na dowolny token kryptowalutowy z określoną ceną oferty lub zakupu.

Cena zakupu jest najwyższą ceną, jaką kupujący jest skłonny zapłacić.

Natomiast cena ofertowa jest najniższą ceną, jaką sprzedający jest skłonny przyjąć jako zapłatę.

Portfel zamówień ma dwie strony:

  • stronę popytową dla kupujących chcących kupić
  • stronę podaży dla sprzedających chcących sprzedać

W arkuszu zleceń zapisywane są oferty.

Na przykład w handlu spot, jeśli handlowiec złoży zamówienie na zakup BTC, transakcja ta natychmiast trafi na stronę podaży w arkuszu zleceń.

Kiedy sprzedawca z platformy handlu spotami kryptowalutowymi sprzedaje po tej samej specyfikacji, to zlecenie jest automatycznie realizowane.

Transakcja jest kontynuowana po stronie sprzedaży w arkuszu zleceń, gdy handlowiec wprowadza zlecenie sprzedaży BTC w powyższym przykładzie handlu kryptowalutami na rynku spot.

Zlecenia zaznaczone na zielono w arkuszu zleceń reprezentują kupujących token.

Natomiast zlecenia zaznaczone na czerwono reprezentują sprzedających ten token.

Rynek Spot

Czym jest Spot Trading?

Celem handlu spotowego jest kupowanie tanio i sprzedawanie drogo, aby osiągnąć zysk.

Ale nie jest pewne, że ta taktyka zawsze będzie działać na korzyść handlowców, biorąc pod uwagę zmienność rynku kryptowalut.

Cena spot, data transakcji i data rozliczenia to trzy kluczowe pojęcia w handlu spot.

Aktualna cena dowolnego składnika aktywów nazywana jest ceną spot, a handlowcy mogą sprzedawać dane aktywa natychmiast po tej cenie.

Możliwe jest również kupowanie lub sprzedawanie kryptowalut z innymi użytkownikami na różnych giełdach.

Cena spot zmienia się w miarę składania nowych i realizacji starych zleceń.

Data transakcji inicjuje i rejestruje transakcję i stanowi dzień, w którym rynek faktycznie realizuje transakcję.

Aktywa biorące udział w transakcji są faktycznie przekazywane w dniu rozliczenia, zwanym również dniem spot.

W zależności od rodzaju rynku będącego przedmiotem obrotu, pomiędzy datą transakcji a datą rozliczenia może upłynąć jeden lub więcej dni.

W przypadku kryptowalut jest to zazwyczaj ten sam dzień, choć może się to różnić w zależności od giełdy lub platformy handlowej.

Jak działa Spot Trading?

Zlecenie rynkowe na giełdzie pozwala inwestorom na kupno lub sprzedaż aktywów po najlepszej dostępnej cenie spot.

Na rynku spot zazwyczaj znajdziemy różne waluty, w tym najpopularniejsze BTC, ETH, a nawet fiat.

Istnieje wiele sposobów kupowania i sprzedawania monet na wielu giełdach kryptowalutowych.

A traderzy spotowi często używają różnych podejść analizy fundamentalnej i technicznej do podejmowania decyzji handlowych.

Możesz handlować na giełdach scentralizowanych (CEX), zdecentralizowanych (DEX) lub na rynkach pozagiełdowych (OTC).

Aby skorzystać ze scentralizowanej giełdy, musisz najpierw zasilić swoje konto kryptowalutą, którą chcesz handlować.

Scentralizowane giełdy często pobierają opłaty za notowanie, handel i inne transakcje.

Technologia Blockchain jest wykorzystywana przez DEX do dopasowania zleceń kupna i sprzedaży.

A strategie handlu kryptowalutami spot mogą być wykonywane bezpośrednio z portfela inwestora dzięki inteligentnym kontraktom.

Handel może odbywać się bezpośrednio na platformach OTC, poprzez brokerów, którzy realizują transakcje w imieniu swoich klientów, a nawet przez telefon.

Spot trading – zalety i wady

Kupując aktywa po cenie spot, naprawdę stajesz się właścicielem składnika aktywów.

Co pozwala handlowcom sprzedać je lub przenieść do skarbca offline według własnego uznania.

Ponadto handel spotowy pozwala traderom wykorzystać swoje aktywa kryptowalutowe do dodatkowych funkcji, takich jak płatności online lub zakłady.

Ponadto handel spotowy jest znacznie mniej ryzykowny niż handel z depozytem zabezpieczającym.

Co oznacza, że można inwestować w aktywa kryptowalutowe bez obaw o utratę pieniędzy z powodu ruchów cenowych.

I konieczności radzenia sobie z wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

W rezultacie nie ma ryzyka dla przedsiębiorcy, aby zdeponować więcej własnych pieniędzy lub stracić więcej pieniędzy, niż już mają na swoim koncie, ponieważ nie ma wezwań do uzupełnienia depozytu.

Jednak największą wadą handlu na rynku spotowym jest to, że nie daje on korzyści w postaci potencjalnego wzrostu zysków, jakie może zapewnić dźwignia w handlu na rynku kasowym.

Ponadto, ze względu na brak dźwigni finansowej, potencjalny zysk na rynku spot jest niższy niż w przypadku transakcji z depozytem zabezpieczającym.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL