STRONA GŁÓWNA - SŁOWNIK KRYPTOWALUT

SŁOWNIK KRYPTOWALUT

Poznaj najważniejsze pojęcia używane w branży krypto – słownik kryptowalut w formie instant.

Oswojenie się z popularnym nazewnictwem pozwoli Ci na sprawniejsze poruszanie się w świecie kryptowalut i technologii blockchain.

AIRDROP

Wydarzenie, w ramach którego dany projekt rozdaje użytkownikom darmowe tokeny lub monety.

Ma na celu reklamę i promocję projektu na rynku krypto.

Aby otrzymać taki „zrzut” użytkownicy muszą najpierw spełnić określone w regulaminach warunki.

ALTCOIN

Każda kryptowaluta inna niż Bitcoin (BTC).

ATH

All-Time High – najwyższa wartość osiągnięta przez daną kryptowalutę w całej historii jej istnienia.

BAG HOLDER

Osoba posiadająca aktywa, których wartość znacznie spadła od czasu ich zakupu.

BEARISH / BEAR MARKET

Niedźwiedzi sentyment na rynku, w którym inwestorzy oczekują spadków cen / ceny już spadają (obserwuje się wówczas często masowe wyprzedaże).

BITCOIN

Pierwsza kryptowaluta na świecie, wynaleziona w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto.

1 BTC = 100 milionów satoshi.

BLOCKCHAIN

Rodzaj zdecentralizowanej księgi publicznej, zawierającej kryptograficzne zapisy transakcji.

BULLISH / BULL MARKET

Słownik kryptowalut określa to jako byczy sentyment na rynku, w którym inwestorzy oczekują wzrostów cen / ceny już rosną.

CONFIRMATION

Liczba transakcji, które zostały przetworzone, zatwierdzone i dodane do blockchain.

W zależności od danej kryptowaluty potrzeba od 1 do nawet kilkudziesięciu potwierdzeń zanim transakcja zostanie uznana za sfinalizowaną.

DECENTRALIZED EXCHANGE (DEX)

Giełda zdecentralizowana – umożliwia handel kryptowalutami w systemie peer-to-peer (P2P) bez udziału osób trzecich.

Przeciwieństwem DEX-ów są giełdy scentralizowane (CEX-y)https://filarykryptowalut.pl/gielda-dex-czy-cex/

DECENTRALIZED FINANCE (DeFi)

Zdecentralizowanych aplikacje finansowe oparte na blockchainie, umożliwiające transakcje peer-to-peer bez udziału stron trzecich.

Aplikacje DeFi obejmują giełdy, rynki, platformy pożyczkowe i inne rozwiązania oparte na bazie różnych protokołów.

DISTRIBUTION

Sprzedaż monet – przede wszystkim przez wieloryby (portfele posiadające ogromną ilość krypto), w celu ustabilizowania cen.

DUMPING

Wprowadzanie na giełdy dużych ilości monet jednocześnie.

Powoduje to najczęściej spadek cen (podaż jest większa niż popyt).

ENTRY POINT / EXIT POINT

Punkty wejścia i wyjścia – punkty (cenowe), w których inwestor decyduje się kupić lub sprzedać swoje krypto.

ERC-20

Standard techniczny stosowany w inteligentnych kontraktach na blockchainie Ethereum.

Najpopularniejszy (i zarazem najdroższy) z kanałów (sieci), po którym można przesyłać kryptowaluty.

FAUCET

Kranik kryptowalut – strona pozwalająca zdobywać darmowe kryptowaluty w zamian za wykonywanie prostych czynności: klikanie reklam, wypełnianie ankiet, zadań, ofert, itp.

FEAR AND GREED INDEX

Indeks strachu i chciwości – wskaźnik mierzący nastroje na rynku na podstawie cen różnych aktywów.

Fear and Greed Index - słownik kryptowalut

FIAT CURRENCY

Oficjalny środek płatniczy wspierany przez rząd danego kraju (regulowany najczęściej przez bank centralny) – np. USD, GBP, PLN, EUR, itd.

FOMO

Fear Of Missing Out (strach przed przegapieniem okazji) – zjawisko polegającego na tym, że inwestorzy kupują / sprzedają aktywa na podstawie działań innych osób.

Najczęściej osoby takie kupują krypto na „górkach”, a gdy cena zaczyna spadać – odsprzedają na „dołkach”.

FUTURES

Kontrakty terminowe – polegają na zakupie lub sprzedaży aktywów w późniejszym terminie po cenie ustalonej dzisiaj.

Tę opcję można wykorzystać jako zabezpieczenie przed ryzykiem, a także jako narzędzie do osiągania zysków.

GAS

Koszt transakcji związany z uruchomieniem inteligentnego kontraktu (na Ethereum i innych platformach).

Opłata (fees) jest wyliczana w jednostkach zwanych Gwei (miliardowa część Eteru).

HODL

Taktyka inwestowania, polegająca na długoterminowym trzymaniu kryptowaluty pomimo zmienności jej cen na rynku.

Słowo HODL „powstało” od słowa HOLD (trzymać) w sytuacji, kiedy jeden z użytkowników popularnego forum Bitcointalk popełnił w swoim wpisie taką literówkę.

Społeczność krypto przyjęła ten termin i zaczęła używać go w swoim slangu (hodlowanie, hodler, hodlować, itd.).

ICO

Initial Coin Offering – pierwsza oferta nowo powstałego projektu na publiczny zakupu i sprzedaż tokenów.

IDO

Initial Decentralised Offering – pozwala inwestorom na interakcję z projektem jeszcze przed jego oficjalnym wejściem na rynek.

IEO

Initial Exchange Offering – sytuacja, kiedy moneta jest sprzedawana po raz pierwszy za pośrednictwem giełdy krypto.

KYC

Know Your Customer (poznaj swojego klienta) – proces weryfikacji danych osobowych klientów.

Wymóg prawny praktycznie na wszystkich giełdach CEX.

Polega najczęściej na przesłaniu skanu / zdjęcia dokumentu tożsamości (dowód osobisty / paszport / prawo jazdy) oraz potwierdzenia adresu zamieszkania (np. rachunek za media / wyciąg bankowy).

Niektóre giełdy wymagają również wykonania selfie z dokumentem tożsamości w ręce.

LIMIT ORDER

Zlecenie z limitem ceny – polega na tym, że inwestor składając zlecenie kupna / sprzedaży na rynku określa maksymalną cenę transakcji.

W przypadku zleceń kupna – ile jest w stanie maksymalnie zapłacić, a w przypadku sprzedaży –  minimalną kwotę, za jaką zgodzi się sprzedać.

MARKET CAPITALISATION

Kapitalizacja rynku – to całkowita wartość podaży danej kryptowaluty będącej w obiegu.

Oblicza się ją poprzez pomnożenie jej bieżącej ceny przez całkowitą podaż.

MARKET ORDER

Zlecenie rynkowe – to rodzaj zlecenia, które jest składane bez określania konkretnej ceny, po której ma zostać zrealizowane.

MINER / MINING

Górnik – osoba lub grupa osób, wykorzystująca moc obliczeniową swojego sprzętu (koparek) do potwierdzania transakcji w sieci blockchain.

Natomiast górnictwo –  to proces tworzenia nowych jednostek kryptowaluty poprzez rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych.

Po pozytywnym zweryfikowaniu są dodawane do sieci blockchain, a górnicy górnicy otrzymują wynagrodzenie w postaci wydobytych monet.

NFT

Non Fungible Tokens (tokeny niezbywalne) – to rodzaj unikalnych aktywów cyfrowych.

NFT-eków nie można zastąpić (podrobić) przez przedmioty generyczne.

PoS / PoW

Proof of stake (PoS) – to rodzaj walidacji, który wymaga od użytkowników udowodnienia własności określonej ilości kryptowaluty.

Proof of work (PoW) – algorytm, który wymaga od użytkowników rozwiązywania zagadek obliczeniowych w celu dodania nowych bloków do łańcucha.

PUBLIC KEY

Klucz publiczny – umożliwia użytkownikowi otrzymanie kryptowaluty.

Natomiast nie można go użyć do wysłania środków.

Klucze publiczne są unikalne i zazwyczaj składają się z 64 znaków.

PRIVATE KEY

Klucz prywatny – umożliwia użytkownikom wysyłanie kryptowaluty.

Natomiast nie można go użyć do otrzymania środków.

Klucze publiczne są unikalne i zazwyczaj składają się z 64 znaków.

ROI

Return On Investment (zwrot z inwestycji) – procentowy zwrot z inwestycji w stosunku do inwestycji początkowej.

RUGPULL

Oszustwo polegające na tym, że twórcy kryptowalut dezerterują z projektu i uciekają z środkami inwestorów.

SATOSHI NAKAMOTO

Twórca Bitcoina – do dziś nie wiadomo kim rzeczywiście jest, i czy jest to pojedyncza osoba czy grupa ludzi.

SHILLING

Podbijanie ceny danej kryptowaluty poprzez jej intensywne promowanie (nie bacząc na jakość projektu).

Nieuczciwa praktyka stosowana przez niektórych influencerów.

SHITCOIN

Słownik kryptowalut zna również takie slangowe określenie.

Odnosi się ono do kryptowaluty o niskiej wartości i z dużym prawdopodobieństwem upadku.

SMART CONTRACT

Umożliwia programistom tworzenie zdecentralizowanych aplikacji (dApps) bez konieczności budowania blockchainu od podstaw.

STABLECOIN

Kryptowaluta zaprojektowana w celu zminimalizowania zmienności cen, powiązana zazwyczaj z walutami fiat w stosunku 1:1.

Przykładowe stablecoiny: USDT, UST, BUSD, DAI, USDC, ºPLN.

STAKING

Strategia inwestycyjna polegająca na „zamrożeniu” swoich tokenów w puli stakingowej, w zamian za co użytkownik otrzymuje więcej monet / tokenów.

Natomiast w praktyce, można to rozwiązanie w uproszczeniu porównać do lokaty – tylko ze znacznie większym oprocentowaniem.

STOP ORDER

Polecenie wydawane przez inwestora podczas składania zlecenia kupna / sprzedaży na rynku.

Określa kurs, po spełnieniu którego inwestor automatycznie zamknie swoją pozycję.

TOKEN

Jednostka służąca do określania wartości dowolnych aktywów – kryptowalut, nieruchomości, punktów lojalnościowych, itp.

WALLET

Cyfrowy portfel używany do przechowywania kryptowalut – kluczy prywatnych i publicznych, które zapewniają dostęp do posiadanych przez użytkownika środków.

Wallety krypto można generalnie podzielić na 2 główne kategorie: portfele gorące (HOT) oraz zimne (COLD).

Portfele HOT to oprogramowanie desktopowe lub mające postać dodatku do przeglądarki – np. MetaMask, Exodus, Coinbase Wallet, Electrum. 

Portfele COLD mają natomiast postać fizycznego urządzenia Ledger Wallet oraz Trezor Wallet.

Zimne portfele kryptowalutowe - słowniczek kryptowalut

WHALE

Wieloryb – potoczna nazwa odnosząca się do posiadacza rzeczywiście dużego kapitału (kryptowalut) – np. 1000+ Bitcoinów.

Natomiast przeciwieństwem wielorybów jest tzw. „ulica”.

 

Powyższy słownik kryptowalut zawiera najważniejsze pojęcia z punktu widzenia początkującego użytkownika.

Natomiast wraz z kolejno zbieranymi doświadczeniami na tym rynku, powyższe nazwy same będą Ci zapadać w pamięć.

Zaczniesz również poznawać kolejne sformułowania, z którymi styczność mają osoby bardziej zaawansowane.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL