STRONA GŁÓWNA - RMRK – KONSTRUKTOR NFT DO BUDOWANIA WSZYSTKIEGO

RMRK – KONSTRUKTOR NFT DO BUDOWANIA WSZYSTKIEGO

W listopadzie 2021 roku startup RMRK wprowadził swój tytułowy zestaw standardów NFT, który pozwala tokenom na zmianę wyglądu, przechowywanie wielu obiektów cyfrowych, a nawet posiadanie aktywów.

Mówimy o funkcjach RMRK i projektach, które z niego korzystają: marketplace, gry i sieci społecznościowe oparte na platformie Subsocial.

Rola standardów w blockchainie

Standard to dokument zawierający zasady i wymagania — dla produktów, procesów w przedsiębiorstwach, współdziałania składników różnych systemów i wiele innych.

Dokumenty takie występują niemal we wszystkich dziedzinach działalności człowieka, w tym w branżach zaawansowanych technologicznie.

Przykładem może być USB — specyfikacja ta ujednolica typy złączy i kabli, standardy zużycia energii oraz protokoły komunikacyjne.

Producenci urządzeń muszą przestrzegać zasad, inaczej ich produkty nie będą ze sobą współpracować.

Branża blockchain posiada również ogólnie przyjęte standardy — drzewo Merkle do walidacji transakcji, słownik BIP-39 do generowania fraz mnemotechnicznych, konto jako jednostka przechowywania danych oraz standardy tokenów, które zapewniają kompatybilność aktywów cyfrowych z dapps.

Jeden z najbardziej znanych standardów smart contract, ERC-20, ma wymagania fabularne dotyczące wysyłania tokenów, odczytywania sald i przyznawania uprawnień do transakcji.

Programiści dodają programy obsługi tych funkcji do dapps, aby użytkownicy mogli wchodzić w interakcje z dowolnymi zasobami tego modelu.

Podejście RMRK

RMRK to system standardów dziewięciu specyfikacji (legos) dla blockchainów EVM i sieci Kusama, które można połączyć w celu wytworzenia tokenów o określonych właściwościach.

Aby wystawić NFT RMRK, deweloper wdraża podstawowy inteligentny kontrakt (bazę) do tworzenia tokenów i przechowywania sald, a także lego z wymaganymi funkcjami:

  • Nested (combinable) — możliwość osadzania innych NFT;
  • Multi-resource — łączenie wielu obiektów różnych typów: obrazu, wideo, audio czy modelu 3D;
  • Equippable — zmiana właściwości lub wyglądu poprzez „założenie” kompatybilnych NFT;
  • On-chain emotes — wyświetlanie reakcji użytkowników;
  • Conditional rendering — zmienia wygląd w zależności od wartości onchain lub offchain;
  • NFT jako DAO — wydzielenie i współzarządzanie NFT;
  • Non-transferable (żetony niezbywalne) — zabraniają wysyłania na inny adres;
  • Provable digital scarcity — zakaz jednoczesnego wykorzystania tokena w wielu projektach;
  • Ownership of experience — ewolucja i przechowywanie historii interakcji z ekosystemem blockchain.

Nowe standardy mają na celu zwiększenie wartości NFT i zwiększenie motywacji do zakupu takich tokenów, np.:

Multi-zasoby i Ownership of experience pozwalają na tworzenie postaci NFT, które zachowują swój ekwipunek i postępy, gdy żeton zostanie przeniesiony do innego projektu lub przekazany nowemu właścicielowi;

Ownership of experience pozwala tokenom oddać związany obraz w czasie;

Podczas używania On-chain emotes, polubienia użytkowników z różnych projektów są agregowane na tym samym NFT i wyświetlane we wszystkich aplikacjach i portfelach.

NFT RMRK w marketplace, mediach społecznościowych i grach

W momencie publikacji trzy duże projekty wykorzystują standardy RMRK — Singular marketplace, platforma Subsocial oraz Skybreach meta universe.

Ponadto Singular to oficjalny rynek RMRK na blockchainie Kusama.

Użytkownicy mogą wydawać tokeny z osadzonymi emoji onchain i opcjonalną możliwością korzystania z wielu zasobów.

W najbliższej przyszłości deweloperzy dodadzą mennicę NFT z możliwością wyposażania przedmiotów.

Singular obsługuje wbudowane odwrotne wyszukiwanie obrazów w sieci — użytkownicy mogą sprawdzić oryginalność przedmiotów przed zakupem.

Spacers to kolekcja 10 000 NFT z robotycznymi żołnierzami od twórców zdecentralizowanej platformy społecznej Subsocial.

Użytkownicy mogą nakładać na żetony różne przedmioty — rękawice, maski, broń i inne akcesoria.

Liczba slotów na sprzęt zależy od poziomu rzadkości NFT.

Posiadacze niewymienialnych tokenów otrzymują przywileje w projektach opartych na Subsocial, w tym darmową energię (Energy) do opłacania transakcji oraz możliwość rejestracji domeny .spacer.

Skybreach to metaworld z eksperymentalną rozgrywką od zespołu RMRK.

Gracze będą reprezentowani przez ptaki awatara Kanarii z możliwością wyposażenia w przedmioty.

Skybreach wystartowała 1 stycznia 2023 roku.

Celem projektu jest pokazanie, jak NFT mogą urozmaicić rozgrywkę.

W tym celu Skybreach stosuje następujące standardy RMRK:

Multi-resource — oprócz portretu do wyświetlenia w portfelu, token Kanaria zawiera sprite’y do gier 2D oraz modele 3D do projektów 3D;

Equippable — gracze mogą dostosować swoje awatary w grze poprzez dodanie akcesoriów i efektów oraz zmianę efektów i dźwięków działań w grze;

Non-transferable — awatary otrzymują nowe umiejętności w postaci wbudowanych NFT bez możliwości przeniesienia na inny adres. Kupując taki żeton, użytkownik nabywa już rozwiniętą postać;

Provable digital scarcity — Kanaria to pełnoprawne awatary właściciela, a nie skórki dla modelu 3D pod adresem użytkownika. Nie mogą być jednocześnie w Wallet, Marketplace i Skybreach.

Skybreach jest również wyposażony w typową mechanikę blockchain metacities — wolny handel obiektami NFT, własność ziemi i zarządzanie projektem poprzez DAO.

Przyszłość standardów RMRK

Zgodnie z mapą drogową RMRK, projekt wkrótce rozwinie ekonomiczne aspekty niewymiennych tokenów.

Twórcy zaimplementują wstępnie następujące mechaniki:

Zbiory publiczne

Każdy użytkownik będzie mógł dodać swój token do istniejącego zbioru;

Onchain royalty and trade 

Artyści będą mogli właściwie sami wystawiać NFT, sprzedawać je i otrzymywać tantiemy bez pośrednika w postaci marketplace;

Tymczasowa przesyłka

Właściciel będzie mógł wydzierżawić token bez użycia smart kontraktów stron trzecich.

RMRK planuje także rozwój rynku Singular oraz ulepszenie istniejących klocków lego.

Na przykład stworzenie specyfikacji Multi-resource NFT Base, aby właściciele mogli wyposażyć tokeny w wiele obiektów na uwięzi.

RMRK – wnioski

Standardy zmieniają się w związku z postępem technologicznym i potrzebami użytkowników.

ERC-721 stworzył rynek sztuki cyfrowej, ale zastosowania tego standardu ograniczyły się do sprzedaży linków do obrazów.

RMRK umożliwia ekspansję gier blockchain, sieci społecznościowych, DeFi i innych aplikacji.

Standardy implementują mechaniki takie jak ewolucja i dostosowanie, wcześniej dostępne tylko na scentralizowanych backendach.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL