STRONA GŁÓWNA - PORTFELE HIERARCHICZNO-DETERMINISTYCZNE – CZYM SĄ?

PORTFELE HIERARCHICZNO-DETERMINISTYCZNE – CZYM SĄ?

Hierarchiczno-deterministyczny (HD) portfel wykorzystuje pojedynczy seed do tworzenia nieskończonej liczby adresów, umożliwiając użytkownikom odzyskanie środków przy użyciu klucza głównego.

Czym są portfele deterministyczne i niedeterministyczne?

Hierarchiczno-deterministyczny portfel generuje klucze publiczne i prywatne z klucza głównego.

Umożliwiając użytkownikom stworzenie nowego portfela i odzyskanie wszystkich adresów i kluczy, jeśli mają dostęp do stanu początkowego.

W przeciwieństwie do tego, niedeterministyczne portfele losowo generują adresy portfeli i klucze prywatne, ograniczając zdolność użytkowników do odzyskania adresów i kluczy w przypadku utraty danych portfela.

Zazwyczaj kryptowaluty oparte na blockchainie wykorzystują podpisy cyfrowe oraz pary podpisów kluczy prywatnych i publicznych.

W tym przypadku użytkownicy wydają swoje pieniądze, podpisując transakcję kluczem prywatnym, podczas gdy inni użytkownicy (odbiorcy) mogą użyć klucza publicznego do zatwierdzenia podpisu.

Klucze prywatne mogą być używane do generowania kluczy publicznych, ale nie odwrotnie.

Na przykład portfel Bitcoin użytkownika zawiera zestaw kluczy prywatnych, które pozwalają właścicielowi wydać wszelkie Bitcoiny (BTC) związane z tymi kluczami.

Gdy użytkownik tego potrzebuje, portfele Bitcoin losowo generują adresy BTC i klucze prywatne. Tego typu portfele cyfrowe nazywane są portfelami niedeterministycznymi (ND).

Ponieważ jednak kluczy nie generuje się według żadnego wzorca, użytkownicy muszą wykonać kopię zapasową każdego klucza za każdym razem, gdy tworzy się nowy.

Jeśli jednak dane portfela zostaną utracone, wszystkie adresy i klucze również zostaną utracone.

Ten typ portfela Bitcoinowego jest również znany jako portfel „just a bunch of keys” (JBOK).

Ponieważ tworzy niepowiązane klucze i wymaga od użytkowników śledzenia transakcji za każdym razem, gdy kupują i sprzedają swoje kryptowaluty.

Czym więc są portfele hierarchiczno-deterministyczne (HD)?

Portfele hierarchiczno-deterministyczne zajęły miejsce portfeli JBOK.

Ponieważ użytkownicy mogli tworzyć kopie zapasowe portfeli HD przy użyciu jednego numeru startowego i czerpać duże korzyści z rozszerzonych kluczy.

Portfel generujący swoje klucze publiczne i prywatne z frazy seed, nazywa się hierarchiczno-deterministycznym.

Portfele te mogą być wykorzystywane do różnych ciekawych rzeczy, takich jak pozbawiony zaufania audyt, zakupy online i przydzielanie środków finansowych wydziałom przez skarbnika.

Na przykład osoba może ujawnić swój główny klucz publiczny zewnętrznym audytorom, którzy mogą następnie użyć tego klucza do przeglądu wszelkich przyszłych transakcji dokonanych przy użyciu BTC.

W tym przypadku środki użytkownika są bezpieczne, ponieważ klucze prywatne związane z tymi środkami nigdy nie są ujawniane.

Jak działa portfel hierarchiczno-deterministyczny (HD)?

Aby poprawić bezpieczeństwo i prywatność, portfel HD tworzy nową parę kluczy z pary kluczy głównych dla każdej transakcji kryptowalutowej.

Dzięki BIP-32 portfele HD stają się de facto standardem dla Bitcoinów.

BIP-32 to Bitcoin Improvement Proposal (BIP), który wprowadził rozwój struktury portfela przypominającej hierarchiczne drzewo.

W portfelu HD takim jak MetaMask, jeden klucz główny wyprowadza się z numeru początkowego portfela.

Którego następnie używa się do generowania „kluczy-dzieci”, z których każdy jest w stanie wygenerować własne „klucze-dzieci”.

Fraza seed, często w postaci frazy mnemotechnicznej, to informacja, którą można wykorzystać do wygenerowania zarówno publicznego, jak i prywatnego klucza portfela.

Para kluczy głównych składająca się z rozszerzonego klucza prywatnego (XPRIV) i rozszerzonego klucza publicznego (XPUB) jest zwykle obecna w portfelach HD Bitcoin.

Ponadto klucz prywatny dziecka generuje się pseudolosowo z głównego klucza prywatnego.

A odpowiadające mu klucze publiczne dziecka mogą być generowane przez każdego, kto zna główny klucz publiczny.

XPRIV tworzy wszystkie podrzędne klucze prywatne, a XPUB może wyświetlać salda wszystkich podrzędnych kluczy publicznych w portfelu.

Ponadto nie ma potrzeby przechowywania wielu par kluczy. Ponieważ adresy portfeli HD można generować z klucza głównego lub frazy seed.

To samo drzewo kluczy wygeneruje klucz główny.

Umożliwiając użytkownikom tworzenie kopii zapasowych pojedynczej seed-frazy, a nie setek kluczy w przypadku portfeli niedeterministycznych.

Ponadto klucze XPUB umożliwiają użytkownikom otrzymywanie Bitcoinów bezpośrednio do portfela zimnego. Ponieważ pozwalają użytkownikom generować nowe adresy przy użyciu zaawansowanych kluczy online.

Sklep internetowy z portfelami, który tworzy nowe klucze publiczne dla każdej sprzedaży, jest inspirującym przykładem wykorzystania kryptowalut HD.

Korzystając z deterministycznego portfela, sprzedawca może szybko stworzyć i przechowywać klucze publiczne na zwykłym serwerze.

Natomiast wszystkie powiązane klucze prywatne można bezpieczne przechowywać w magazynie offline.

Ponadto sprzedawca może wykorzystać hierarchiczną cechę portfeli HD do przechowywania tylko kluczy publicznych.

Czyli takich, które są potrzebne do przetwarzania płatności konsumentów. Co z kolei może poprawić prywatność użytkowników.

Portfele hierarchiczno-deterministyczne (HD) – zalety i wady

Dzięki hierarchiczno-deterministycznym portfelom, prywatność użytkowników jest znacznie większa.

Ponieważ mogą oni dzielić się swoim głównym kluczem publicznym z innymi bez narażania swoich pieniędzy na ryzyko.

Podobnie portfele HD są bezpieczne, ponieważ środki są zdywersyfikowane na wielu adresach.

Istnieje jednak spora szansa, że pieniądze zostaną utracone, jeśli klucz główny lub klucze prywatne zostaną ujawnione publicznie.

Ze względu na hierarchiczną strukturę portfeli deterministycznych, każdy klucz prywatny wygenerowany przez numer początkowy można użyć jako główny klucz prywatny.

Którego następnie można użyć jako portfel deterministyczny do generowania dodatkowych kluczy.

Ponadto zmiana adresów zapewnia większą prywatność, ponieważ nie jest możliwe poznanie dokładnego salda portfela z księgi publicznej.

Jednak każdy, kto ma dostęp do zaawansowanych kluczy prywatnych, może wykraść środki użytkowników, dlatego nie wolno ich przekazywać osobom niezaufanym.

Oprócz poprawy prywatności, portfele deterministyczne oferują wysoki stopień bezpieczeństwa.

Ponieważ użytkownicy potrzebowaliby dostępu do wielu różnych kluczy prywatnych, aby uzyskać dostęp do wszystkich swoich kryptowalut.

Może Cię również zainteresować – https://filarykryptowalut.pl/portfele-kryptowalut/

5/5 - 1 głosów
FILARYKRYPTOWALUT.PL