STRONA GŁÓWNA - PORTFEL KRYPTOWALUTOWY MPC – ZALETY I WADY

PORTFEL KRYPTOWALUTOWY MPC – ZALETY I WADY

Obliczenia wielostronne (MPC) zapewniają zwiększoną ochronę kryptowalut, ale nie jest to najłatwiejsze rozwiązanie.

Obliczenia te mogą pomóc użytkownikom chronić ich klucze prywatne i frazy źródłowe.

Multi-Party Computing (MPC) jest protokołem kryptograficznym, który pozwala wielu uczestnikom wykonywać obliczenia, które zależą od tajnych danych wejściowych każdego z nich.

Tak, aby żaden z uczestników nie mógł uzyskać informacji o tajnych danych wejściowych pozostałych.

MPC mogą być przydatne, gdy strony chcą wspólnie obliczyć jakąś funkcję, ale pragną zachować swoje dane wejściowe jako prywatne od innych.

Na przykład grupa banków może chcieć ustalić łączną kwotę pieniędzy na wspólnym koncie bez ujawniania sobie nawzajem sald rachunków.

W MPC każda strona ma tajny login, który zachowuje dla siebie. Proces ten odbywa się poprzez dokładne zaszyfrowanie danych wejściowych i wykonanie obliczeń z zaszyfrowanymi wartościami.

Protokoły MPC obejmują zwykle kilka rund komunikacji między stronami wymieniającymi zaszyfrowane wiadomości i wykonującymi różne obliczenia na własnych danych wejściowych.

MPC jest złożonym tematem technicznym i istnieje wiele odmian i podejść do implementacji protokołów MPC.

Niektóre z kluczowych wyzwań w projektowaniu protokołów MPC obejmują:

  • zapewnienie, że protokół jest chroniony przed różnymi atakami, takimi jak próby atakujących do zbadania danych wejściowych innych stron,
  • zapewnienie, że protokół jest wydajny pod względem zasobów obliczeniowych i kosztów komunikacji.

Czym jest portfel MPC?

Portfel oparty na wielostronnych obliczeniach to portfel, który wykorzystuje technologię MPC do bezpiecznego zarządzania i przechowywania aktywów użytkownika.

W portfelu kryptowalutowym MPC klucze prywatne używane do dostępu i zarządzania kryptowalutami użytkowników są podzielone na kilka części, zwanych „udziałami”.

Są dystrybuowane do stron zaangażowanych w protokół MPC.

Kluczową zaletą stosowania MPC w portfelu kryptowalutowym jest to, że pozwala użytkownikom bezpiecznie zarządzać ich kryptowalutami bez dostępu do całego klucza prywatnego jakiejkolwiek strony.

Może to pomóc w ochronie przed różnymi atakami, takimi jak hakerzy, próbujący ukraść kryptowalutę użytkowników poprzez kompromitację wspólnego klucza prywatnego jednej ze stron.

Aby umożliwić różnym stronom dzielenie się kryptowalutami użytkowników, portfele kryptowalut MPC zazwyczaj wykorzystują kombinację kryptografii i bezpiecznych protokołów komunikacyjnych.

Proces może obejmować skomplikowane obliczenia i komunikację między stronami, ale wynikiem jest bezpieczny i wydajny sposób zarządzania aktywami kryptowalutowymi użytkowników.

Portfele kryptowalutowe, takie jak ZenGo, wykorzystują wielostronne obliczenia, aby zwiększyć bezpieczeństwo portfela.

A Coinbase włączył tę funkcję do swojego portfela niezwiązanego z magazynowaniem.

W rezultacie portfele kryptowalut MPC mogą oferować zwiększone bezpieczeństwo i ochronę przed niektórymi atakami.

Jednak wymagają one również więcej zasobów obliczeniowych niż inne kryptowaluty.

Portfel kryptowalutowy MPC – zalety i wady

Główną zaletą portfela kryptowalutowego MPC jest to, że może on zapewnić zwiększone bezpieczeństwo aktywów kryptowalutowych użytkowników poprzez rozdzielenie kluczy prywatnych na wiele części.

Które wykorzystuje się do uzyskania dostępu do kryptowaluty i zarządzania nią, oraz dystrybucję tych części do różnych stron.

Tal Beeri, współzałożyciel i dyrektor techniczny portfela kryptowalutowego ZenGo, powiedział:

„MPC rozwiązuje najbardziej palący problem kryptowalut — pojedynczy punkt awarii (SPOF) klucza prywatnego.

To SPOF jest głównym powodem, dla którego użytkownicy tracą swoje środki — czy to przez utratę klucza prywatnego, kradzież klucza prywatnego, czy przypadkowe wydanie frazy źródłowej przez phishing.

W MPC niepodzielny klucz prywatny zastępuje się wieloma rozproszonymi sekretami, często określanymi jako „zasoby współdzielone”, dzięki czemu kworum tych zasobów współdzielonych może rozpowszechniać podpis wiadomości — bez tworzenia klucza prywatnego.”

Beery wspomniał, że oddzielenie części klucza prywatnego i przechowywanie ich w różnych miejscach utrudnia atakującym kompromitację portfela użytkownika.

„Jeśli każdy z tych współdzielonych folderów będzie przechowywany w ortogonalnej lokalizacji (jak np. urządzenie mobilne i serwer), popełnienie kradzieży będzie dla hakerów trudniejsze o kilka rzędów wielkości, ponieważ atakujący będzie musiał ukraść z kilku niezależnych lokalizacji na różne sposoby.”

„Tego typu architektura rozwiązuje również opisany wyżej dylemat — tworzenie kopii współdzielonych zasobów jako kopii zapasowej w przypadku ich utraty jest znacznie łatwiejsze, ponieważ żaden pojedynczy współdzielony zasób nie jest pojedynczym kluczem prywatnym” — dodał.

Parth Choudhary, założyciel i dyrektor generalny Glip, aplikacji do gier i portfeli Web3, również stwierdził:

„MPC może sprawić, że dostawca portfela nie będzie miał dostępu ani kontroli nad pieniędzmi użytkownika. Może też utrudnić hakerom i innym napastnikom kradzież kluczy prywatnych.”

Portfele kryptowalutowe MPC mają kilka zalet w stosunku do tradycyjnych portfeli.

Portfele MPC są bardziej bezpieczne, ponieważ mogą zapewnić, że aktywa użytkownika są nadal dostępne, nawet jeśli jedna lub więcej stron stanie się niedostępna, lub nie odpowie.

Prywatność jest również poprawiona, ponieważ klucze prywatne są współdzielone w wielu zasobach i dystrybuowane do różnych stron.

Jeśli żadna strona nie jest w stanie wykryć pełnego klucza prywatnego użytkownika, zmniejsza się prawdopodobieństwo utraty środków przez klienta.

Bezpieczeństwo jest również zwiększone, ponieważ obliczenia są wykonywane na zaszyfrowanych danych wyjściowych, co uniemożliwia intruzom uzyskanie poufnych informacji.

Istnieją jednak pewne potencjalne wady korzystania z portfela kryptowalutowego MPC.

Jednym z nich jest złożoność związana z protokołami MPC, zwłaszcza dla osób niebędących specjalistami w dziedzinie kryptografii.

Z tego powodu portfel kryptowalutowy MPC może być trudniejszy do skonfigurowania dla przeciętnej osoby.

Ponadto, ze względu na zasoby obliczeniowe wymagane przez protokoły MPC, mogą one być wolniejsze.

Pod tym względem portfel MPC może być mniej wydajny niż inne portfele.

Wreszcie, nie wszystkimi aktywami kryptowalutowymi można zarządzać za pomocą portfela kryptowalutowego MPC.

A niektóre aktywa mogą być trudne lub niepraktyczne do zarządzania za pomocą MPC.

Bezpieczeństwo portfela zawsze było ważne dla każdego, kto używa kryptowalut.

A po upadku kilku dużych firm kryptowalutowych i utracie milionów środków użytkowników, potrzeba niezależnego działania w celu ochrony środków stała się jeszcze bardziej widoczna.

Decyzja o użyciu portfela kryptowalutowego MPC będzie zależała od konkretnych potrzeb i wymagań użytkownika.

Na przykład może być przydatny dla użytkowników, którzy stawiają na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i prywatność.

Natomiast niektóre osoby mogą zdecydować się na prostsze rozwiązania.

5/5 - 1 głosów
FILARYKRYPTOWALUT.PL