STRONA GŁÓWNA - MakerDAO (MKR) I DAI – CZYM SĄ?

MakerDAO (MKR) I DAI – CZYM SĄ?

MakerDAO to oparta na Ethereum platforma smart contract, która umożliwia wydawanie stablecoinów DAI pod zastaw kryptowalut i rzeczywistych aktywów. Nazwa platformy pochodzi od określenia marketmaker.

MakerDAO zajmuje pierwsze miejsce wśród protokołów DeFi w ekosystemie Ethereum pod względem płynności blockchain.

DAI jest jednym z pięciu najpopularniejszych stablecoinów. Projekt jest obsługiwany i rozwijany na całkowicie zdecentralizowanych zasadach przy użyciu DAO. MakerDAO obsługuje firma Maker (MKR) jako token zarządzający.

Jak działa stablecoin DAI?

Twórcom MakerDAO udało się stworzyć unikalny stablecoin o nazwie DAI.

W przeciwieństwie do scentralizowanych projektów, opiera się w całości na inteligentnych kontraktach Ethereum. Stablecoiny DAI emitują sami użytkownicy protokołu.

Aby to zrobić, muszą zablokować specjalny smart kontrakt o nazwie Vault dla określonej ilości kryptowaluty jako zabezpieczenia.

W zamian otrzymują określoną ilość DAI w określonym stosunku do zablokowanych kryptowalut.

Ze względu na zmienność cen kryptowalut, MakerDAO działa na zasadzie over-collateralisation, co oznacza, że kwota zabezpieczenia musi być wyższa niż kwota wydanych DAI stablecoinów.

W pierwszej wersji MakerDAO można było zastawić tylko ETH, a stopa zabezpieczenia wynosiła 150%.

Oznaczało to, że DAI o wartości 100 dolarów mogły być wydane w zamian za monety ETH o wartości 150 dolarów.

W listopadzie 2019 roku społeczność projektu zdecydowała się przejść na system multi-pledge, czyli umożliwić użytkownikom korzystanie z różnych kryptowalut do składania zobowiązań.

MakerDAO może teraz zastawić następujące aktywa:
  • Ethereum: 130-170% stopy zabezpieczenia;
  • USDC: 101%;
  • WBTC (bitcoin zapakowany): 130-175%;
  • MANA: 175%;
  • USDP: 101%;
  • LINK: 165%;
  • YFI: 165%;
  • GUSD: 101%;
  • renBTC: 165%;
  • MATIC: 175%.

Ponadto niektóre tokeny poolowe (LP) w Uniswap i Curve mogą również pełnić rolę zabezpieczenia.

Również w lipcu 2022 roku MakerDAO stał się pierwszym protokołem DeFi, który zaczął przyjmować zastaw akcji spółek publicznych.

Według Daistats na koniec września 2022 roku około 40% wszystkich zastawów w MakerDAO jest denominowanych w USDC.

Następny w kolejności pod względem popularności jest ETH. Łączna kwota zastawów wynosi ponad 8,67 mld dolarów.

MakerDAO zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich projektów ekosystemu Ethereum pod względem płynności blockchain.

Czym jest likwidacja zabezpieczeń w MakerDAO i dlaczego jest potrzebna?

Likwidacja to proces sprzedaży zastawu w celu pokrycia środków w DAI, które użytkownicy generują ze swoich Vaults.

Cena likwidacyjna to cena, po której Vaults jest likwidowany.

Użytkownicy mogą obniżyć cenę likwidacyjną, wnosząc dodatkowe zabezpieczenie lub zwracając DAI do Vault.

Żywotność systemu jest utrzymywana poprzez likwidację Vault, gdy wartość zabezpieczenia pozycji dłużnych spadnie poniżej wskaźnika likwidacji.

Współczynnik likwidacji to minimalny poziom zabezpieczenia dla każdego typu Vault.

W rzeczywistości jest to stopa zabezpieczenia, która różni się w zależności od kryptowaluty użytej w zabezpieczeniu.

Jeśli nie uda się osiągnąć tego poziomu, Vault użytkownika uważa się za niezabezpieczony i podlega likwidacji.

Oracle Maker Protocol dostarcza system z danymi cenowymi wykorzystywanymi do śledzenia, czy Vaults nie spełniają współczynnika likwidacji.

Ten ostatni ustala  się w oparciu o profil ryzyka zastawu i opłatę stabilizacyjną.

Jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej wymaganej stopy zabezpieczenia, jest ono upłynniane w celu pokrycia wygenerowanego DAI. Dodatkowo nakłada się tzw. karę likwidacyjną.

Tokeny DAI skutecznie reprezentują zabezpieczony dług wobec MakerDAO. W tym przypadku zabezpieczenie zawsze przekracza wartość kredytu.

Jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej określonej wartości pożyczki, uruchamiana jest aukcja, w której członkowie sieci, zwani likwidatorami, odkupują zabezpieczenie za DAI.

Następnie system spala powstałe stablecoiny, zmniejszając emisję. Mechanizm ten ma zapewnić powiązanie z dolarem.

Kryptowaluta Maker (MKR) i system zarządzania MakerDAO

Oprócz stablecoina DAI, platforma wykorzystuje Maker (MKR) — natywny token MakerDAO w standardzie ERC-20.

Maker Foundation po raz pierwszy wypuściła MKR-y jeszcze w 2017 roku.

Zostały one rozprowadzone wśród pierwszych użytkowników i wyprzedane w trzech rundach zamkniętej sprzedaży za łączną kwotę 64,5 mln dolarów.

Podobnie jak gaz w Ethereum, MKR działa jako „paliwo” do spłacania prowizji za korzystanie z inteligentnych kontraktów systemu. Po wypłaceniu prowizji tokeny MKR są wypalane.

MKR-y niszczy się, gdy saldo likwidacyjne systemu MakerDAO przekroczy minimalny próg.

Nadwyżka DAI jest wystawiana na aukcji za tokeny MKR, które następnie są spalane.

I odwrotnie, gdy Protokół Maker ma deficyt, a dług systemu przekracza maksymalny próg, tokeny MKR są tworzone i sprzedawane na aukcji w celu dokapitalizowania systemu.

Podstawowym obowiązkiem posiadaczy MKR jest zapewnienie stabilności DAI i zdrowia całego systemu.

MKR pełni również funkcję zarządzania — token służy do głosowania nad mechanizmami zarządzania ryzykiem i logiką biznesową platformy.

Każdy posiadacz MKR ma prawo do głosowania i tworzenia nowej propozycji.

Propozycja z największą liczbą głosów otrzymuje automatycznie status „ważny”, wpływając tym samym na dalszy rozwój całego projektu.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL