STRONA GŁÓWNA - KANADYJSKA REGULACJA KRYPTOWALUT I RYNKU DIGITAL FINANCE

KANADYJSKA REGULACJA KRYPTOWALUT I RYNKU DIGITAL FINANCE

W październiku 2022 roku giełda Coinsquare z siedzibą w Toronto stała się pierwszą giełdą kryptowalutową, która otrzymała oficjalną rejestrację platformy handlowej od Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC).

Oznacza to, że środki inwestorów Coinsquare są teraz chronione przez Kanadyjski Fundusz Ochrony Inwestycji w przypadku niewypłacalności, a giełda jest zobowiązana do regularnego raportowania o swojej kondycji finansowej.

Kanada nadal ma dość rygorystyczny proces licencjonowania dostawców aktywów cyfrowych.

Ale kraj ten wyprzedza Stany Zjednoczone w eksperymentowaniu z kryptowalutowymi funduszami giełdowymi (ETF), inwestycjami funduszy emerytalnych i wysiłkami banku centralnego w zakresie tworzenia walut cyfrowych (CBDC).

Proces rejestracji

Coinsquare to najdłużej działająca platforma handlu kryptowalutami w Kanadzie.

Korzysta ona w dużym stopniu ze swojego nowego statusu prawnego, ponieważ żaden z jej konkurentów nie może się obecnie pochwalić uznaniem przez rząd.

Na razie pozostałe platformy otrzymują status „limited dealer”.

Oznacza to, że złożyli wniosek o rejestrację i teraz czekają na decyzję IIROC.

Wytyczne dla platform obrotu kryptowalutami zostały wprowadzone przez IIROC i Canadian Securities Administration (CSA) w 2021 roku.

Zgodnie z wytycznymi, giełdy i platformy handlujące kryptowalutami i innymi aktywami cyfrowymi zostały zarejestrowane jako „dostawcy inwestycyjni” lub „regulowane platformy handlowe”.

Wszystkie lokalne firmy otrzymały dwuletni okres przejściowy, w którym muszą rozpocząć proces rejestracji.

Coinberry, BitBuy, Netcoins, Virgo CX i kilka innych zostały dodane do listy „ograniczonych dealerów”.

Firmy te nadal mogą świadczyć usługi w zakresie kupowania, sprzedawania i przechowywania kryptowalut.

Ale stoją przed ścisłym procesem zgodności wymaganym do kontynuowania działalności po 2023 r.

Na przykład Coinsquare musiał uzyskać polisę ubezpieczeniową, która obejmuje dowód utraty aktywów kryptowalutowych i zasilić rachunek powierniczy w kanadyjskim banku.

Prokuratura bacznie przygląda się ewentualnym uchybieniom w procedurach prawnych.

W czerwcu 2022 roku Komisja Papierów Wartościowych Ontario (OSC) wydała grzywny dla Bybit i KuCoin.

Zarzucając im naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych i prowadzenie niezarejestrowanych platform handlu kryptowalutami.

Wydała ona nakazy zakazujące KuCoinowi uczestnictwa w rynkach kapitałowych prowincji i ukarała giełdę grzywną w wysokości ponad 1,6 miliona dolarów.

Historia eksperymentu

Pierwszy na świecie bitcoinowy ETF zatwierdzono jeszcze w 2021 roku (OSC dla Purpose Investments).

Purpose Bitcoin ETF gromadzi około 23 434 BTC, co w wielu aspektach pozwalało mu na manipulowanie fazami rynku.

W maju 2022 roku posiadał on około 41 620 BTC.

Główny odpływ środków z funduszu Purpose Bitcoin ETF nastąpił w czerwcu.

Wówczas inwestorzy wycofali w ciągu jednego tygodnia około 24 510 BTC, czyli około 51% jego aktywów pod zarządzaniem.

Kolejny przełom w adopcji kryptowalut w Kanadzie nastąpił, gdy największe fundusze emerytalne tego kraju zaczęły inwestować w cyfrowe aktywa.

W 2021 roku Caisse de Depot et Placement du Québec, jeden z największych funduszy emerytalnych we francuskojęzycznej prowincji Quebec, zainwestował w Celsius Network 150 milionów dolarów.

W tym samym miesiącu Ontario Teachers’ Pension Plan ogłosił inwestycję w FTX o wartości 95 mln dolarów.

Niestety, wiadomość ta nie odbiła się szerokim echem, gdyż od tego czasu obie firmy upadły, a oba fundusze emerytalne musiały odpisać swoje inwestycje.

Być może w tym świetle ostrzeżenie Departamentu Pracy USA dla pracodawców przed korzystaniem z funduszy emerytalnych zawierających Bitcoin lub inne kryptowaluty wydaje się teraz rozsądnym środkiem ostrożności.

Dzięki zimnemu klimatowi, taniej energii elektrycznej i łatwej regulacji, Kanada jest centrum wydobycia i dystrybucji kryptowalut.

W maju 2022 roku stanowił on 6,5% globalnego hashrate BTC.

Jesienią tego roku Hydro-Québec, który obsługuje energię elektryczną w kanadyjskiej prowincji Quebec, zwrócił się jednak do rządu o zwolnienie go z obowiązku dostarczania energii elektrycznej górnikom kryptowalut w prowincji.

Powodem było to, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w Quebecu ma wzrosnąć tak bardzo, że wydobycie kryptowalut będzie wywierać presję na konsumentów.

Rozwój CBDC to kolejny obszar, w którym Kanada porusza się znacznie szybciej niż USA.

W marcu 2022 roku Bank Kanady rozpoczął 12-miesięczny projekt badawczy we współpracy z Massachusetts Institute of Technology.

Jego celem jest opracowanie kanadyjskiego dolara cyfrowego.

W październiku Bank Kanady opublikował raport z badania i zaproponował kilka konkretnych archetypów CBDC.

Chociaż jeszcze w marcu „nie podjęto decyzji o wprowadzeniu CBDC w Kanadzie”, niedawna poprawka do budżetu tego kraju zawiera niewielką sekcję „Zajęcie się digitalizacją pieniędzy”.

W oświadczeniu rządowym podano, że konsultacje z interesariuszami w sprawie walut cyfrowych, stablcoinów i CBDC rozpoczęły się 3 listopada 2022 r.

Przeczytaj również, co czeka świat krypto w 2023 roku – https://filarykryptowalut.pl/rynek-kryptowalut-co-nas-czeka-w-2023/

Podział władz

Ustawa C-249 może być podstawą prawną dla przyszłości kryptowalut w Kanadzie.

Dyskusje pokazały ostry podział partyjny wokół tematu.

Projekt ustawy mający na celu „zachęcenie do rozwoju sektora kryptowalut” został wprowadzony do Izby Gmin w lutym 2022 roku przez członka Partii Konserwatywnej i byłą minister Michelle Garner.

Ustawodawca zasugerował, że trzy lata po przejściu ustawy minister finansów Kanady powinien skonsultować się z ekspertami branżowymi w celu opracowania ram regulacyjnych mających na celu wspieranie innowacji w kryptowalutach.

Pomimo wyrażenia wsparcia ze strony lokalnej społeczności kryptowalutowej, projekt ustawy nie spotkał się z dużą aprobatą wśród kolegów ustawodawców.

Podczas drugiego czytania w dniach 21-23 listopada członkowie innych partii politycznych, w tym rządzącej Partii Liberalnej, skrytykowali projekt ustawy i Partię Konserwatywną zarzutami o promowanie „systemu ciemnych pieniędzy”.

W efekcie C-249 zniknął z porządku obrad rządu.

Następne wybory powszechne w Kanadzie zaplanowano na 2025 r.

A biorąc pod uwagę porażkę C-249 i ogólny stan rynku, jest mało prawdopodobne, że konserwatyści uzyskają szerokie poparcie w parlamencie dla swoich prokryptowych wysiłków do tego czasu.

Obecnie Partia Konserwatywna posiada zaledwie 16 ze 105 miejsc w Senacie i 119 z 338 miejsc w Izbie Gmin.

Perspektywy rozwoju

Większość uczestników branży chciałaby zobaczyć „jasne wytyczne i podejście oparte na ryzyku”.

Obecnie większość regulatorów w Kanadzie woli stosować istniejące przepisy i regulacje dotyczące branży finansowej, które zostały opracowane i wdrożone dla tradycyjnej branży finansowej.

Jednak w ostatnich latach regulatorzy podjęli bliższy dialog z branżą kryptowalutową.

Komisja Papierów Wartościowych stworzyła piaskownicę i zachęcała do przyłączenia się platformy handlowe i innowacyjne przedsiębiorstwa oferujące alternatywne instrumenty finansowe.

IIROC prowadzi również dialog z uczestnikami branży, aby lepiej zrozumieć modele biznesowe i określić, jak można zastosować do nich istniejące ramy.

Nadal istnieją jednak wyzwania związane z fragmentarycznymi ramami regulacyjnymi i brakiem regulacji specyficznych dla kryptowalut.

Większość obecnych regulacji skupia się na produkcie, ale takie podejście zawsze pozostanie kilka kroków w tyle.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL