STRONA GŁÓWNA - JAKI JEST POTENCJAŁ TECHNOLOGII BLOCKCHAIN?

JAKI JEST POTENCJAŁ TECHNOLOGII BLOCKCHAIN?

Projekty blockchainowe mogą wykazać udany przypadek użycia tej technologii, a społeczności spoza blockchaina poszukujące horyzontalnego typu samoorganizacji mogą skorzystać z nowych rozwiązań.

Blockchain — technologia do budowania nowego typu społeczności

Większość krytyków przestrzeni kryptowalutowej konsekwentnie wskazuje na fakt, że technologię blockchain wykorzystuje się tylko w wysoce wyspecjalizowanych przypadkach. Tj. w większości związanych z finansami w taki czy inny sposób.

Jednak dla wszystkich twierdzeń o zmianie paradygmatu, korzyściach z decentralizacji i otwartości technologii dla wszystkich, kryptowalut używa się głównie w przypadkach, gdy konwencjonalne usługi bankowe nie są dostępne lub usankcjonowane dla danego zadania.

Niemniej jednak istnieje odrębna kategoria społeczności spoza świata finansów, które potencjalnie mogłyby skorzystać z technologii blockchain.

Są to wszelkie organizacje, które dążą do przejrzystych i zdecentralizowanych modeli zarządzania na każdym etapie swojej działalności.

Technologia kryptowalutowa może znacząco usprawnić wiele procesów, których potrzebują społeczności.

Przede wszystkim można zwiększyć efektywność, przejrzystość i wiarygodność procesów głosowania.

A także wykorzystania wspólnych środków w ramach funduszu lub zbiorowej skarbonki oraz organizacji loterii, lub nagród.

Ostatni punkt warto trochę bardziej uszczegółowić.

Nie mówimy tu o masowych loteriach, gdzie wielu użytkowników stara się wygrać dużą sumę, ryzykując mniejszą, choć i to można wygodniej i sprawniej zrealizować na blockchainie.

W zarządzaniu społecznością przejrzyste algorytmy randomizacji oparte na inteligentnych kontraktach będą niezwykle przydatne w procesach, w których jeden uczestnik musi zostać wybrany spośród wielu konkurentów.

Wyobraźmy sobie realną sytuację — członkowie związku zawodowego artystów zgłaszają swoje prace na konkurs.

Wszyscy uczestnicy są cennymi dla społeczności profesjonalistami, a praca każdego z nich wnosi swój własny, niepowtarzalny styl.

W przeciwieństwie do dyscyplin sportowych, w których zwycięstwo sportowca jest obiektywne dzięki zastosowaniu jasnych i łatwo mierzalnych kryteriów.

Konkurs dla artystów o równym profesjonalizmie jest praktycznie niemożliwy do obiektywnej oceny.

A przy scentralizowanym podejściu nieuchronnie prowadzi to do subiektywizacji oceniania i decyzji na korzyść swoich przyjaciół czy znajomych.

Losowe generowanie zwycięzcy, przejrzystość procesu i natychmiastowa wysyłka nagrody pieniężnej za pomocą inteligentnych kontraktów może sprawić, że realizacja takich konkursów będzie bardziej demokratyczna.

Taki system pokaże uczestnikom, że społeczność ceni w równym stopniu twórczy wkład każdego.

A także unika nepotyzmu i jest skłonna wzmacniać takie przekonania na poziomie technicznej organizacji swoich imprez.

Ekosystemy blockchain dla lokalnych firm i aktywistów

Tokenizacja i inne rozwiązania blockchain mogłyby pasować do stosunkowo zdecentralizowanych ekosystemów wzajemnego wspierania lokalnego biznesu i aktywizmu, które dopiero zaczynają się kształtować.

Dla przykładu — sieć lodziarni chce dać zniżki każdemu, kto weźmie udział w akcji sprzątania plastiku na plaży organizowanej przez lokalną organizację ekologiczną.

W tym przypadku potrzebna jest rzetelna ewidencja uczestników, którzy kwalifikują się do zniżek.

Stosunkowo niewielki rozmiar takiego ekosystemu może oznaczać, że nawet stosowanie papierowych kuponów może rozwiązać problem rozliczania rabatu.

Jednak w miarę rozrastania się ekosystemu metoda ta natychmiast stanie się nieefektywna.

Jakie zalety miałyby tokeny w porównaniu z kuponami papierowymi?

Główną zaletą wykorzystania tokenów jest przejrzystość i dostępność całego systemu księgowego dla każdego, kto jest w niego zaangażowany.

Co z kolei da nowe możliwości planowania, analizowania i systematyzowania takich akcji rabatowych.

Nawet korzystając ze standardowej przeglądarki dowolnego blockchaina, właściciel sklepu może oszacować:
  • ilu uczestników ma prawo do rabatów,
  • ilu z nich wydało już swoje punkty w innych sklepach,
  • które sklepy skuteczniej powiadomiły swoich klientów o możliwości wykorzystania „punktów”.

W przypadku wykorzystania tokenów niezwykle wygodne będzie również podłączenie nowych uczestników do istniejącego ekosystemu.

Uczestnictwo nie będzie problemem, nawet jeśli sklepy w ekosystemie pochodzą z różnych firm.

Kadra kierownicza z różnych firm nie będzie musiała wchodzić ze sobą w interakcje ani wymieniać się danymi na temat postępu działań.

Wszystkie informacje są automatycznie zapisywane w blockchainie i dostępne dla każdego do samodzielnej analizy.

Wreszcie, istnieją dwie podstawowe i dobrze znane zalety używania tokenów do takich zadań.

Po pierwsze, system gwarantuje niemal 100% ochronę przed fałszerstwami w porównaniu do kuponów papierowych.

A po drugie jest to tańsze niż opracowanie od podstaw odpowiednika Web2, a następnie wdrożenie kart plastikowych i aplikacji.

Dlaczego społeczności i ekosystemy wciąż nie korzystają z blockchaina?

Pomimo oczywistych korzyści i gotowości technologii, rozwiązania blockchain są nadal rzadko wykorzystywane przez lokalne społeczności i ekosystemy.

Główną barierą w stosowaniu technologii kryptowalutowych jest trudność w pracy z oprogramowaniem, z jaką spotykają się nowi użytkownicy.

Zainstalowanie niezbędnego oprogramowania i stworzenie konta na blockchainie zajmuje czas.

Czas, którego marnowanie poza środowiskiem entuzjastów, bez bezpośrednich korzyści, jest wątpliwe.

Powyższe zawiłości łatwiej jest pokonać dużym korporacjom.

Ponieważ mogą sobie pozwolić na przeznaczenie znacznych środków na wdrożenie i promocję nowych aplikacji.

Albo organizacje rządowe, które oprócz dużych budżetów i potencjału informacyjnego mają również przewagę wiarygodności.

Aplikacja polecana do pobrania przez lokalną administrację wzbudzi mniej pytań ze strony społeczeństwa i szybciej się rozprzestrzeni.

Dlatego projekty blockchain wygodnie zintegrowane z już znanym oprogramowaniem mogą być najbardziej zdolne do przełomowych innowacji w lokalnych społecznościach i ekosystemach bez dodatkowej pomocy czy zasobów.

Mowa o Telegramie i Discordzie, które są wykorzystywane przez ekosystemy i społeczności do organizowania swoich działań.

Bliskość masowej adopcji kryptowalut będzie prawdopodobnie widoczna dopiero wtedy, gdy wysłanie tokena nie będzie się różniło od wysłania zdjęcia w znanym już komunikatorze.

Może Cię również zainteresować – słownik kryptowalut.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL