STRONA GŁÓWNA - DeFi INSTYTUCJONALNE – CO TO JEST?

DeFi INSTYTUCJONALNE – CO TO JEST?

Od 2020 roku instytucje i banki świadczące usługi finansowe coraz częściej wchodzą w interakcje z Web3.

Dotyczy to również instytucjonalnych finansów zdecentralizowanych (DeFi).

Ponieważ pojawiło się kilka potencjalnych przypadków użycia, które mogą wywołać nową falę innowacji w tych organizacjach.

Institutional DeFi nie odnosi się do rosnących inwestycji instytucjonalnych w protokoły DeFi i zdecentralizowane aplikacje (DApps).

Ale raczej do dużych instytucji wykorzystujących protokoły DeFi do tokenizacji rzeczywistych aktywów z zachowaniem zgodności z przepisami i kontroli na poziomie instytucjonalnym w celu ochrony konsumentów.

Często pojawia się pytanie, jakie korzyści oferuje DeFi poza bankowością cyfrową?

Jeszcze do niedawna bankowość była procesem fizycznym, w którym transakcje przeprowadzało się na papierze.

Natomiast wszelkie interakcje odbywały się poprzez sieć banków.

Cyfryzacja zwiększyła efektywność poprzez automatyzację usług i zmniejszenie obciążenia oddziałów bankowych.

Innowacje oparte na technologii finansowej umożliwiły bezproblemową interakcję z klientem przy niewielkiej liczbie fizycznych punktów styku.

Mimo że transakcje odbywały się za pośrednictwem sieci cyfrowych, księgowość nadal musiała być prowadzona oddzielnie.

DeFi przeniesie wykonywanie transakcji i prowadzenie księgowości do jednej sieci. 

Jest to przewaga, jaką DeFi oferuje nad konwencjonalną digitalizacją.

Chociaż banki rozumieją możliwości, jakie oferuje instytucjonalne DeFi, to zanim korzyści będą mogły być zrealizowane na skalę, należy pokonać kilka przeszkód.

Tylko w 2019 roku banki wydawały ponad 270 miliardów dolarów rocznie.

Po to, aby spełnić obowiązki regulacyjne w zakresie świadczenia podstawowych usług finansowych.

Banki i firmy świadczące usługi finansowe muszą współpracować z organami regulacyjnymi.

I będą musiały wprowadzić kilka elementów zarządzania, aby wykorzystać instytucjonalną DeFi.

Zgodność z przepisami w przypadku instytucjonalnej platformy DeFi

Banki przechodzą przez proces weryfikacji, zanim zaoferują konsumentom swoje produkty i usługi.

Są one testowane pod wieloma kluczowymi aspektami.

Na przykład, jeśli stopy procentowe są bardzo wysokie, produkty kredytowe są analizowane pod kątem tego, czy nie są źle sprzedawane klientom.

Dziś w świecie DeFi są produkty, które nie wytrzymują zwykłego stopnia due diligence ze strony banków.

Kilka platform DeFi oferuje trzy- i czterocyfrowe roczne stopy zwrotu dla swoich dostawców płynności.

Co jest oczywiście niespotykane w przypadku głównych usług finansowych.

Świat DeFi cierpi również na brak ładu korporacyjnego.

Świat tokenów oddaje zarządzanie posiadaczom tokenów.

Chociaż większość ekosystemów DeFi jest wysoce scentralizowana ze względu na nierówną własność tokenów, nadal często brakuje im ładu korporacyjnego.

Kolejnym kluczowym obszarem zgodności z przepisami jest wprowadzanie produktów na rynek online.

W dzisiejszym środowisku emisja obligacji podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, w zależności od struktury obligacji.

Jednak jeśli emisja obligacji odbywa się na DeFi, nie ma żadnych ram regulacyjnych, na których można by się oprzeć lub monitorować ten proces.

W celu wprowadzenia innowacyjnych produktów i ram regulacyjnych dla własnych produktów instytucjonalnych DeFi, banki muszą współpracować ze sobą i z regulatorami.

Ramy prawne dla inteligentnych kontraktów

Ważnym aspektem DeFi są inteligentne kontrakty.

Oferują one możliwość programowego wyzwalania i obliczania transakcji.

Są one jednak wciąż w powijakach, a ważność prawna transakcji zainicjowanej przez smart contract jest niejasna w wielu jurysdykcjach i sytuacjach.

Istnieją odrębne wytyczne różnych organów regulacyjnych i prawnych na całym świecie.

Na przykład w Nevadzie w Stanach Zjednoczonych inteligentne kontrakty są prawnie „egzekwowalne”.

Ale muszą istnieć szersze ramy prawne, pod którymi podpisują się państwa.

Po to, aby usługi finansowe oparte na programowalnym pieniądzu miały solidne podstawy prawne.

Prywatność danych

Aplikacje DeFi nie tylko szczycą się przejrzystością transakcji w sieci, ale także na niej polegają.

Szerszy ekosystem skutecznie wykorzystał tę funkcję do zrozumienia zachowań rynkowych.

Na przykład aktywność wielorybów jest regularnie monitorowana przez aplikacje do oceny sentymentu rynkowego.

Modele takie jak automatic market making (AMM) pojawiły się w DeFi dzięki przejrzystości w sieci.

Protokoły DeFi mogą obliczać ceny aktywów w oparciu o dane dotyczące podaży i popytu w czasie rzeczywistym.

Instytucjonalne DeFi zdaje się czerpać inspirację z tych modeli.

Niemniej jednak konwencjonalni uczestnicy rynku kapitałowego polegają na poufności transakcji.

Brokerzy pełnili rolę powierników dla instytucji, które chcą składać duże zlecenia rynkowe.

Mimo że na rynku pojawiają się duże transakcje, nie są one w stanie zidentyfikować instytucji stojącej za transakcją.

Instytucjonalne DeFi będzie musiało znaleźć złoty środek pomiędzy przejrzystym światem DeFi, a tradycyjnymi rynkami kapitałowymi, które są pośrednikami dla prywatności.

W przeszłości banki testowały DeFi przy użyciu autoryzowanych blockchainów.

Jednak one pozwalają tylko niektórym uczestnikom na korzystanie z blockchaina.

Ostatnio jednak uczestnicy instytucjonalni są bardziej otwarci na testowanie blockchainów bez pozwolenia.

Przykładem jest tutaj choćby współpraca JPMorgan z Polygonem.

Nie wiadomo jednak, w jaki sposób osiągną one niezbędny poziom prywatności transakcji, dostarczając algorytmom informacji z blockchaina, aby skutecznie wykonywać AMM.

Kontrola AML/KYC

Wreszcie, banki i firmy świadczące usługi finansowe polegają na solidnych kontrolach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i „poznania swojego klienta” (KYC).

Około 10-15% pracowników banków dba o to, by standardy spełniały surowe wymogi regulacyjne.

Z drugiej strony, niedawny raport Chainalysis wykazał, że na początku 2022 roku około 10 miliardów dolarów kryptowalut było przechowywanych pod nielegalnymi adresami.

Według raportu cyberprzestępcy wyprali w 2021 roku kryptowaluty o wartości prawie 8,6 mld dolarów.

Również w tym przypadku konieczne jest znalezienie środka, w którym instytucjonalni uczestnicy DeFi identyfikują się poprzez solidne procesy KYC.

Aby korzystać z usług DeFi oferowanych przez instytucje, użytkownicy muszą również przestrzegać wszelkich kontroli AML i analityki w sieci, zalecanych przez instytucje.

DeFi instytucjoanle – kolejne uwagi

Nie jest to wyczerpująca lista możliwości, jakie powinny posiadać instytucje, aby skutecznie eksplorować DeFi.

Są też inne aspekty, takie jak harmonizacja standardów w różnych bankach, jurysdykcjach i klasach aktywów.

DeFi instytucjonalne może działać tylko wtedy, gdy wiele instytucji działa w sposób zaplanowany.

Muszą istnieć portfele samoobsługowe z bardzo małym tarciem.

Aby instytucjonalne DeFi stało się głównym nurtem, doświadczenie użytkownika musi być bezproblemowe.

Portfele takie jak ZenGo już teraz eliminują konieczność korzystania przez użytkowników z kluczy prywatnych.

To musi stać się normą, aby instytucjonalne DeFi stało się głównym nurtem.

Należy zapewnić interoperacyjność w sieci i poza nią.

Ponieważ połączenie instytucji z globalną infrastrukturą bankową może potencjalnie zająć dziesięciolecia.

Banki muszą być również otwarte na dialog.

Ponieważ wykorzystują różne technologie blockchain i kryptograficzne, które muszą ze sobą współdziałać, aby stworzyć zintegrowaną infrastrukturę rynkową.

Następne dwie dekady mogą być bardzo ekscytujące.

Gdy kontrolowane, regulowane i zapośredniczone rynki kapitałowe będą starały się uzyskać dostęp do „dzikiego zachodu” DeFi.

To, jak banki i instytucje finansowe będą współpracowali ze sobą i z regulatorami na całym świecie, zadecyduje, czy instytucjonalne DeFi może stać się złotym środkiem, łączącym to, co najlepsze z obu światów.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL