STRONA GŁÓWNA - CZYM JEST FANTOM (FTM)?

CZYM JEST FANTOM (FTM)?

Fantom to wysokowydajna i skalowalna zdecentralizowana platforma smart contract oparta na DAG (directed acyclic graph).

Jest kompatybilna z Ethereum Virtual Machine i obsługuje inteligentne kontrakty Solidity oraz zdecentralizowane aplikacje.

Dzięki łatwej migracji, szybkim i tanim transakcjom, sieć Fantom utworzyła ogromny ekosystem dziesiątek projektów blockchain.

W tym zdecentralizowanych giełd, protokołów pożyczkowych DeFi i rynków NFT.

Jesienią 2021 roku ekosystem Fantom uplasował się w pierwszej dziesiątce platform blockchainowych pod względem zablokowanych środków.

Natomiast liczba unikalnych adresów w sieci przekroczyła 1 milion.

Jak działa Fantom blockchain?

Architekturę opartą na DAG wykorzystują projekty blockchain takie jak: IOTA, Nano, Dero, Coti i inne.

Fantom jest jednak pierwszym, który wspiera inteligentne kontrakty oparte na skierowanym grafie acyklicznym.

Technologia Fantom oparta jest na mechanizmie konsensusu Lachesis aBFT (asynchronous Byzantine Fault Tolerance), który posiada kilka kluczowych cech:

  • Asynchroniczność, czyli możliwość przetwarzania transakcji niezależnie przez różne węzły;
  • Brak liderów wśród węzłów;
  • Odporność bizantyjska, która pozwala na zachowanie operacyjności nawet przy obecności do jednej trzeciej wadliwych lub złośliwych węzłów;
  • Duża szybkość finalizacji transakcji, potwierdzenie następuje w ciągu 1-2 sekund.

Każdy węzeł Lachesis przechowuje swój własny lokalny DAG bloków zdarzeń zawierających transakcje.

Węzły nie przekazują sobie bloków w celu znalezienia konsensusu, jak to ma miejsce w liniowych blockchainach.

Zamiast tego walidatory okresowo wymieniają transakcje i zdarzenia, synchronizując je w ramach jednej epoki, z których każda trwa kilka minut.

Lachesis jest w pełni kompatybilny z Ethereum Virtual Machine (EVM) i może być zintegrowany z Cosmos SDK.

Programiści mogą migrować istniejące inteligentne kontrakty i aplikacje na Solidity do sieci Fantom w ciągu kilku minut, zmniejszając koszty wydania nowych produktów.

Jak działa token FTM?

Podstawowym tokenem w sieci Fantom jest FTM.

Krąży on równolegle po trzech blockchainach:

  • Token w standardzie ERC-20 w Ethereum;
  • BEP-20 standardowy token w Binance Smart Chain;
  • Moneta natywna FTM w Fantomie.

Wszystkie trzy tokeny są połączone mostami crosschain Multichain.xyz, AnySwap i SpookySwap dla swobodnego przepływu płynności między sieciami.

Ponadto użytkownicy mogą korzystać z giełdy kryptowalut Binance, która obsługuje FTM I/O we wszystkich trzech sieciach.

Natywne tokeny FTM mogą być przechowywane w PWA Wallet Fundacji Fantom.

Sieć Fantom obsługuje również MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet i inne.

FTM ma za zadanie uiszczać opłaty transakcyjne, dostarczać węzły walidacyjne i ewentualnie zarządzać projektem.

FTMscan, podobny w funkcjonalności do Etherscan dla sieci Ethereum, służy do śledzenia transakcji w sieci Fantom.

Opłaty za transakcje wiążą się bezpośrednio z obciążeniem sieci.

Biorąc pod uwagę przetwarzanie 600-800 tysięcy transakcji dziennie, wskaźnik ten waha się od 0,01 do 0,1 USD.

Sieć Fantom wykorzystuje algorytm konsensusu Proof-of-Stake do weryfikacji transakcji i ochrony sieci.

Transakcje przetwarza 59 walidatorów.

Do uruchomienia węzła walidacyjnego wymagany jest co najmniej 1 milion FTM, a także serwer wewnętrzny o określonych specyfikacjach technicznych lub porównywalny VPS od dostawcy usług w chmurze.

Dochód walidatora wynosi około 13% w skali roku.

Składa się na nią opłata za obsługę transakcji oraz 15% wynagrodzenia delegatów, którzy wybiorą ten walidator.

Każdy właściciel FTM może delegować monety do konkretnego walidatora i otrzymywać opłatę sterującą.

Zwroty ze stakingu zależą proporcjonalnie od wybranego okresu blokady tokenów FTM: od 4% w skali roku z możliwością wypłaty w dowolnym momencie do 13% w skali roku z okresem blokady 365 dni.

Fundacja Fantom i jej partnerstwa

Od momentu założenia w 2018 roku, Fantom Foundation aktywnie rekrutuje partnerów na całym świecie, aby zaadoptować technologię blockchain wśród firm i agencji rządowych.

Początkowo projekt skupiał się na poszukiwaniu partnerów w Korei Południowej.

Weszła do ICO z ogłoszonymi partnerstwami z SoftBank Korea i Oracle Korea.

Również dzięki bliskim związkom kierownictwa Fundacji Fantom z Korea Food-Tech Association, pierwsze umowy w ramach projektu zostały zawarte z firmami z koreańskiej branży technologii żywności.

Nie rozwijały się one jednak dalej.

W sierpniu 2018 roku Fantom Foundation zawarła strategiczne partnerstwo z POSBANK, operatorem terminali POS, w celu stworzenia platformy do zamawiania i dostawy stolików dla 5 000 restauracji w Korei Południowej.

W październiku 2019 roku Fundacja Fantom rozpoczęła współpracę z Danfoss.

To duńska firma specjalizująca się w urządzeniach dla inżynierii systemów budowlanych i energii odnawialnej.

Umowa dotyczyła testowania technologii distributed ledger dla infrastruktury IoT.

W kwietniu 2021 roku Fantom Foundation otrzymała dodatkową inwestycję w wysokości 15 milionów dolarów od HyperChain Capital, który wcześniej uczestniczył w jej pierwszej prywatnej rundzie w 2018 roku.

5/5 - 1 głosów
FILARYKRYPTOWALUT.PL