STRONA GŁÓWNA - CZYM JEST AVALANCHE (AVAX)?

CZYM JEST AVALANCHE (AVAX)?

Avalanche to platforma typu open source do uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji, a także wdrażania publicznych i prywatnych łańcuchów bloków w jednym, skalowalnym ekosystemie.

Avalanche składa się z Sieci Podstawowej i nieograniczonej liczby Podsieci. Z kolei sieć podstawowa obejmuje trzy blockchainy:

  • Platform Chain (P-Chain) przechowuje metadane, jest odpowiedzialny za koordynację walidatorów i śledzi podsieci;
  • Contract Chain (C-Chain) umożliwia tworzenie inteligentnych kontraktów kompatybilnych z Ethereum;
  • Exchange Chain (X-Chain) dostarcza narzędzi do wymiany danych między podsieciami, a także tworzenia wymiennych tokenów i NFT.

Podsieci Avalanche są podobne do rozwiązań L2 dla Ethereum i parachainów w Polkadot, ale z w pełni izolowanymi stanami blockchain.

Każdy użytkownik platformy może stworzyć podsieć. W tym celu należy uiścić opłatę w wysokości 0,01 AVAX.

Wszystkie węzły muszą koniecznie weryfikować transakcje w sieci głównej i opcjonalnie w innych podsieciach.

Twórcy podsieci mogą zawierać różne parametry — uruchamiać wiele blockchainów i ustawiać własne wymagania dotyczące walidatorów, takie jak obowiązkowe przechodzenie KYC/AML.

Jakich protokołów konsensusu używa Avalanche?

Whitepaper Avalanche Platform opisuje rodzinę protokołów konsensusu o nazwie Snow*.

Zawiera trzy mechanizmy konsensusu: Avalanche, Snowman i Frosty.

Dotychczas zespół projektowy wdrożył Snowmana w blockchainach P-Chain i C-Chain oraz Avalanche w sieci X-Chain. Frosty jest w fazie rozwoju.

Protokół Avalanche wykorzystuje koncepcję Directed Acyclic Graph (DAG), która pozwala sieci na równoległe przetwarzanie transakcji.

Walidatory wysyłają do siebie losowo zapytania w celu określenia ważności transakcji. Nie jest wymagana żadna dodatkowa walidacja.

W Avalanche nie ma bloków: protokół operuje transakcjami macierzystymi — wierzchołkami.

Pozwalają one walidatorom grupować transakcje do głosowania. Proces walidacji jest rozłożony na szereg rund.

Snowman jest oparty na Avalanche, ale układa transakcje liniowo i tworzy bloki zamiast wierzchołków. Jest to potrzebne do obsługi inteligentnych kontraktów i zwiększenia przepustowości sieci.

Jak działa protokół Avalanche?

Na blogu Avalanche Hub autor pod pseudonimem Seq wyjaśnia proces potwierdzania lub odrzucania transakcji na przykładzie węzłów zbiorowo wybierających żółty, lub niebieski kolor z sieci.

Węzły wybierają kolor, a następnie ankietują się nawzajem. Jeśli decyzja węzła różni się od stanowiska większości, zmienia on swoją decyzję.

Węzeł wybiera kolor żółty i przekazuje żądania do pięciu losowych węzłów. Większość z nich jest niebieska, więc nadawca zmienia kolor.

Interakcja ta przebiega etapami, aż wszystkie węzły zostaną zabarwione na ten sam kolor.

Czas na otrzymanie odpowiedzi jest ograniczony. To filtruje węzły, które tworzą dużo opóźnień.

Algorytm wyznacza węzły losowo, ale szansa na udział w weryfikacji transakcji rośnie wraz ze wzrostem liczby tokenów w stosie.

Jaką rolę w ekosystemie odgrywa AVAX?

AVAX to token natywnej platformy z emisją 720 milionów. Protokół spala wszystkie opłaty transakcyjne, dzięki czemu AVAX jest aktywem deflacyjnym.

Żetonu można używać do:

– stakingu z roczną wydajnością 11%;
– płatności prowizji;
– obliczeń w podsieciach.

Jak mogę zostać walidatorem?

Wymagania dla walidatorów sieciowych:

Tokeny w stackingu: 2000 AVAX w P-Chain;
Sprzęt: 8-rdzeniowy procesor >= 2GHz; RAM: 16GB; 200GB wolnego miejsca na dysku.
Oprogramowanie: AvalancheGo od Ava Labs;
System operacyjny: Ubuntu >= 18.04 lub Mac OS X >= Catalina;
Połączenie internetowe: IPv4 lub IPv6 z otwartym portem publicznym, przepustowość co najmniej 30 Mb/s.

Można użyć portfela internetowego Avalanche Wallet, aby uzyskać dostęp do węzła.

Pozwala również na połączenie węzła lub delegowanie środków do innych walidatorów w sieci.

Jak przekazać środki do portfela?

Tokeny do stackingu muszą znajdować się w P-Chain.

Jeśli są one przechowywane w C-Chain lub X-Chain, otwórz Avalanche Wallet, przejdź do zakładki Earn i dokonaj transakcji crosschain.

Upewnij się, że węzeł jest zsynchronizowany z siecią Avalanche. Następnie dodaj go do portfela — wpisz w polu Node ID.

Na karcie Deleguj można delegować środki do walidatora zewnętrznego — należy wybrać identyfikator węzła, a następnie określić kwotę i okres spiętrzenia.

Pamiętaj, że okres delegacji nie może przekroczyć wartości w polu Czas zakończenia.

Jak dodać sieć do MetaMask?

Przejdź do ustawień portfela, wybierz z menu pozycję Sieci i kliknij przycisk Dodaj sieć. Wypełnij pola:

Nazwa sieci — Avalanche Network;
Nowy adres URL RPC — https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc;
ID łańcucha — 43114;
Symbol walutowy — AVAX;
Block Explorer URL — https://snowtrace.io/.

Kliknij przycisk Zapisz.

W materiałach pomocy Avalanche można zapoznać się ze szczegółową instrukcją podłączenia MetaMask oraz aktualną listą obsługiwanych portfeli.

Drugim sposobem jest skorzystanie z usługi Chainlist.

Klikamy Connect Wallet, w pasku wyszukiwania wpisujemy „Avalanche Mainnet” i zatwierdzamy dodanie sieci w oknie MetaMask.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL