STRONA GŁÓWNA - CO TO JEST MODEL STOCK-TO-FLOW I DLACZEGO JEST KRYTYKOWANY?

CO TO JEST MODEL STOCK-TO-FLOW I DLACZEGO JEST KRYTYKOWANY?

Model Stock-to-Flow przewiduje wartość Bitcoina na podstawie stosunku zapasów do produkcji (SF).

Autor modelu, anonimowy PlanB, stworzył model na podstawie swoich obliczeń dla metali szlachetnych takich jak srebro i złoto.

Stock-to-Flow opiera się na próbie udowodnienia, że cena towaru wzrośnie z powodu niedoboru spowodowanego wzrostem stosunku zapasów do produkcji.

Eksperci skrytykowali model Stock-to-Flow za nieprawidłowe obliczenia dla aktywów, które zostały wykorzystane do przewidywania, że wartość Bitcoina wzrośnie, ponieważ jego rzadkość wzrosła z powodu przepołowienia.

Kto i kiedy zaproponował model Stock-to-Flow?

Model Stock-to-Flow został zaproponowany przez anonimowego analityka PlanB w artykule z 2019 roku Modeling Bitcoin Value with Scarcity.

Autor podaje, że jest inwestorem instytucjonalnym z 25-letnim doświadczeniem, wcześniej pracował w finansach i prawie.

Obszary zainteresowań PlanB obejmują również strategie inwestycyjne i analizę blockchain.

W innej publikacji trader wspomina, że zarządzał wielomiliardowymi aktywami.

Nie wiadomo na pewno, kim jest PlanB.

Jak działa model Stock-to-Flow?

Model opiera się na pomyśle badacza Nicka Szabo, że metale szlachetne i przedmioty kolekcjonerskie są w ciągłym niedoborze ze względu na wysokie koszty ich wytwarzania.

Takie podejście PlanB zastosował w przypadku Bitcoina.

Dla składnika aktywów obliczany jest parametr SF, który jest równy stosunkowi zapasu składnika aktywów do napływu.

Jest to odwrotność wzrostu podaży.

Zapas odpowiada pełnej ilości rezerw, a dopływ jest równy wielkości rocznego wydobycia lub produkcji.

Materiały eksploatacyjne, metale żelazne i towary mają niski stosunek zapasów do przepływu, podczas gdy rzadsze przedmioty i metale szlachetne mają wysoki stosunek.

Towary i materiały o niskim SF nie są rzadkością.

Jeśli ich ceny wzrosną, producenci znacznie zwiększą produkcję i wyeliminują niedobory.

W przypadku rzadkich przedmiotów zwiększenie produkcji jest trudne lub kosztowne.

Autor stosuje tę koncepcję do złota i srebra, które zostały wydobyte na poziomie 1,6% i 4,5% zasobów.

Wzrost popytu na te metale spowodowałby wzrost kosztów, ponieważ nie ma możliwości znacznego zwiększenia produkcji i zaspokojenia popytu.

W momencie publikacji Stock-to-Flow emisja Bitcoinów wynosiła 17,5 mln, a napływy przez górnictwo 0,7 mln za rok.

SF pierwszej kryptowaluty wynosił 25.

Wpływy określa się przez nagrodę za blok.

Początkowo była ona równa 50 Bitcoinom, ale co 210 000 bloków, czyli mniej więcej raz na cztery lata, wypłata jest zmniejszana o połowę.

To zdarzenie nazywane jest przepołowieniem.

Zmniejszenie nagrody na blok określa wartości wpływów i SF.

PlanB obliczył miesięczne wartości SF dla Bitcoina od grudnia 2009 do lutego 2019 i uzyskał 111 punktów.

Na podstawie modelu PlanB przewidział, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina po przepołowieniu w 2020 roku wyniesie 1 bilion dolarów, a jego cena przekroczy 55 000 dolarów.

Za co krytykowany jest model Stock-to-Flow?

Od opublikowania tej koncepcji minęło kilka lat, w tym czasie nie udało się jej w pełni zrealizować.

Dyrektor inwestycyjny Strix Leviathan Nico Cordeiro uważa, że model Stock-to-Flow jest fundamentalnie wadliwy, ponieważ przy obliczaniu SF wybrano arbitralne dane dla złota i srebra.

Analityk sugeruje, że PlanB mógł wybrać dane, które najlepiej pasowałyby do modelu.

W rezultacie otrzymaliśmy liniową zależność we współrzędnych logarytmicznych dla złota, srebra i Bitcoina.

Krytyk zwraca uwagę, że nie ma związku między kapitalizacją towarów i metali szlachetnych, wyrażoną w dolarach amerykańskich, a wzrostem ich produkcji.

Cordeiro obliczył SF dla złota w ciągu ostatnich 115 lat.

Jego wyniki nie wykazują związku między kapitalizacją metali szlachetnych a obliczonym parametrem.

Wartość wszystkich rezerw złota wahała się od 60 miliardów dolarów do 9 bilionów dolarów przy prawie stałej wartości SF wynoszącej 60.

W opracowaniu krytyka zauważono, że cena metalu szlachetnego rośnie przede wszystkim wtedy, gdy spada siła nabywcza dolara amerykańskiego.

Z powodu inflacji wartość amerykańskiej waluty spadła od 1915 roku 25-krotnie, co tłumaczy wzrost wartości złota.

Według Nico Cordeiro, Stock-to-Flow opiera się wyłącznie na danych historycznych.

Wynika to z faktu, że zgodnie z wynikami symulacji, do 2045 roku wartość jednego Bitcoina przekroczy 235 mld dolarów.

Stock-to-Flow skrytykowali również analitycy Huobi.

Ich zdaniem ten ostatni nie uwzględnia czynników makroekonomicznych, takich jak normalizacja polityki pieniężnej przez Fed i wzrost stopy dyskontowej.

Jaka jest przyszłość modelu Stock-to-Flow?

PlanB był w stanie przewidzieć, że wartość pierwszej kryptowaluty wzrośnie do 55 000 dolarów.

Ponadto uzupełnił oryginalny model.

Jednocześnie, chociaż modele sugerują użycie dla aktywów innych niż kryptowaluta, większość z nich ma niski parametr SF.

Do 2022 roku wielu profesjonalnych analityków kryptowalut przestało używać Stock-to-Flow.

Do krytyki dołączył nawet twórca Ethereum, Vitalik Buterin.

Zauważył, że model nie sprawdza się w tym okresie czasu.

Według Buterina wszystkie modele, które przewidują nieuchronny wzrost wartości aktywów, są szkodliwe.

Autor Stock-to-Flow i jego zwolennicy zgadzają się, że wykładniczy wzrost ceny Bitcoina się zatrzyma.

PlanB przyznaje, że model ten może być mniej istotny w przyszłości.

Przewiduje on jednak wzrost wartości Bitcoina ze względu na niedowartościowanie i rzadkość.

Ocena post
FILARYKRYPTOWALUT.PL